Αρθρογραφία

Με 6% συμμετέχει η Ναυτιλία στο ΑΕΠ

Η συνολική συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην απασχόληση ανέρχεται στις 160 χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 29,5 χιλιάδες θέσεις είναι άμεσης απασχόλησης και οι 130 χιλιάδες έμμεσης απασχόλησης

Του Αθανάσιου Χ. Παπανδρόπουλου

Ο κλάδος της ναυτιλίας,όλο και πιό πολύ ισχυροποιεί την συμμετοχή στην εθνική οικονομία και καλύπτει πλέον το 6% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος,ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Στό πλαίσιο αυτό,για το 2019, σύμφωνα με τη μελέτη που κατάρτισε η Deloitte για λογαριασμό της «Ναυτεμπορικής»,η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ,σε απόλυτο αριθμό,αντιπροσωπεύει 12,6δις ευρώ.. Η μελέτη που παρουσιάστηκε στο 5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ν» αναφέρει ότι η άμεση συνεισφορά της ναυτιλίας ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ, ενώ η έμμεση στα 5,6 δισ. ευρώ και ποσοστό λίγο παραπάνω από το 6,6% του ΑΕΠ.

Επίσης η συνολική συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην απασχόληση ανέρχεται στις 160,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 29,5 χιλιάδες θέσεις είναι άμεσης απασχόλησης και οι 130,6 χιλιάδες έμμεσης απασχόλησης.

Στη μελέτη επισημαίνεται ακόμη ότι η μεγάλη είναι και η κοινωνική προσφορά της ναυτιλίας στη χώρα, η οποία όμως δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί άμεσα. Η μελέτη αναφέρει ότι στη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε την ελληνική οικονομία ενώ η συνολική απασχόληση στη χώρα μας μειώθηκε, αντιθέτως στη ναυτιλία παρά τις αυξομειώσεις είχε μία θετική ρότα. Με βάση το 100 , η απασχόληση στη ναυτιλία έφτασε το 2017 στο 108,8, ενώ η συνολική απασχόληση στη χώρα μειώθηκε στο 85.

Επίσης, σύμφωνα με άλλα στοιχεία, στα 55.782 δισ. ευρώ ανήλθε η καθαρή οικονομική συνεισφορά της ναυτιλίας στο ισοζύγιο υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια. Από το 2011 μέχρι και το 2018 οι καθαρές εισπράξεις του ισοζυγίου υπηρεσιών (εισροές μείον εκροές) ανήλθαν συνολικά στα 55 δισ. ευρώ, ενώ ανά έτος κυμάνθηκαν από τα 5,8 δισ. ευρώ, μέχρι και τα 8,6 δισ. ευρώ ανάλογα τη χρονιά και την πορεία γενικότερα των ναυλαγορών.

Μεγαλώνει ο στόλος

Επίσης ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο της μελέτης είναι το γεγονός ότι ο ελληνόκτητος στόλος συνεχίζει να μεγαλώνει με ρυθμό υψηλότερο από ό,τι ο παγκόσμιος στόλος. Έτσι με βάση υπολογισμούς (100) το έτος 2014 η μεταφορική ικανότητα του ελληνόκτητου στόλου έφτασε το 2019 στο 122, ενώ του παγκόσμιου στόλου στο 177, εξέλιξη που σημαίνει ότι σε μία περίοδο ιδιαίτερα σύνθετη και γεμάτη προκλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία οι Έλληνες εφοπλιστές με τις επενδύσεις τους, είτε σε νεότευκτα είτε σε second hand πλοία, αύξησαν το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου στην παγκόσμια ναυτιλία. Ειδικότερα ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί 4.536 πλοία, 349,2 εκατ. dwt, σύμφωνα με στοιχεία της Unctad και αποτελεί το 17,8 % του παγκόσμιου στόλου, έναντι 11,5% της δεύτερης Λ ναυτιλιακής δύναμης που είναι η Ιαπωνία.Περιττόν δε να τονιστεί ότι με αυτά τα μεγέθη, η ελληνική ναυτιλία αποτελεί και κορυφαία στρατηγική δύναμη για τη χώρα

 

Τέλος, η μελέτη καταλήγει σε συμπεράσματα πολιτικής για το πώς μπορεί να  μεγιστοποιηθεί η προσφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην εθνική οικονομία δίνοντας έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη του ναυτιλιακού cluster, στην ενίσχυση της απασχόλησης με την προσέλκυση περισσότερων νέων στη θάλασσα, στην προσέλκυση και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών στη χώρα μας κ.λπ.

Όλη η επικαιρότητα