Ηλεία

Με φορείο στο δικαστήριο γνωστός Ηλείος δικηγόρος – Η Ιστορία και η Δικαιοσύνη «καταγράφονται» από τους παρόντες

Είναι πράγματι αληθές ότι οι ειδήσεις αποτελούν την πρόχειρη καταγραφή της ιστορίας.

Με αυτό ως δεδομένο, θεωρώ ότι θα αποτελούσε παράλειψη η μη αναφορά – δημοσιοποίηση ενός γεγονότος, το οποίο συνέβη πρόσφατα και σχολιάστηκε ευρέως.

Όταν ο κάθε κατηγορούμενος, εντολέας, πολίτης απολαμβάνει στις δημοκρατίες το δικαίωμα της απολογίας, υπερασπιζόμενος το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα δικαίωμά του ενώπιον της δικαιοσύνης.

Όταν καθένας εξ ημών έχει το τεκμήριο της αθωότητος, έως ότου τελεσίδικα καταδικαστεί.

Όταν η υπεράσπιση κάθε πολίτη αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα του και προνόμιο του σε μια δημοκρατία.

Τότε η απολογία, ως χρονική στιγμή και διαδικασία, αποδεικνύει την επιτυχία του νομικού μας συστήματος και τη λειτουργία μιας εύνομης πολιτείας.

Με μια προϋπόθεση…

Ότι η ιστορία χρειάζεται παρόντες τους ανωτέρω εμπλεκόμενους, ώστε να καταγραφεί.

Η παρουσία λοιπόν ενός νομικού (του δικηγόρου μας), που μας εκπροσωπεί, αποδεικνύεται ως ο ακρογωνιαίος λίθος λειτουργίας του νομικού μας συστήματος.

Το πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα γινόταν κατανοητό από ειδήμονες και μη, εάν σε πρόσφατη σοβαρή δικαστική υπόθεση δεν εμφανιζόταν ο νομικός εκπρόσωπος συγκεκριμένων εντολέων.

Ο δικαστικός και ο νομικός κόσμος γνωρίζουν καλά τι θα συνέβαινε  σε αυτή την περίπτωση.

Κι όμως, η αίσθηση καθήκοντος, η συναίσθηση άσκησης ενός ιδιαίτερου σημαντικού λειτουργήματος συνετέλεσε ώστε γνωστός Ηλείος νομικός να είναι παρών, ενώπιον του εισαγγελέα, υπερκεράσας βέβαια το εμπόδιο της απουσίας του, επιβαίνων… νοσοκομειακού φορείου.

Οι ώρες (ως φύλλα τετραδίου που τα ξεφυλλίζει ο αέρας) κύλησαν ομαλά και μεθοδικά, πιστοποιώντας το μεγαλείο της μαχόμενης δικηγορίας αφενός και την απρόσκοπτη λειτουργία του νομικού μας συστήματος αφετέρου.

Πώς θα ήταν η ζωή του κάθε πολίτη άραγε, αν με την ίδια αυταπάρνηση και την ίδια υψηλή αίσθηση καθήκοντος λειτουργούσε και το πολιτικό μας σύστημα, ώστε να  προστατεύει τα συνταγματικά μας δικαιώματα ως Έλληνες πολίτες και να τηρεί όσα δεσμεύεται, χωρίς να επαναπαύεται στην εξασφαλισμένη ασυλία που μέχρι σήμερα απολαμβάνουν οι εκπρόσωποί του.

Όλη η επικαιρότητα