Αγροτικά

Μεγαλύτερο πριμ στους νέους αγρότες από τη βασική ενίσχυση

Η ενδιάμεση επικαιροποίηση των κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία συμφωνήθηκε προσωρινά από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 12 Οκτωβρίου και εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου στις 15 Νοεμβρίου, ψηφίστηκε από την Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου με 39 ψήφους υπέρ και 5 κατά.

Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει τα εξής:

Ενίσχυση της θέσης των γεωργών και των κτηνοτρόφων σε μια πιο δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού

Για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους, το εγκεκριμένο κείμενο κανονισμού επιτρέπει σε όλες τις αναγνωρισμένες οργανώσεις γεωργών να σχεδιάζουν την παραγωγή και να διαπραγματεύονται συμβάσεις παράδοσης για λογαριασμό των μελών τους χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν μέχρι στιγμής επιτραπεί μόνο στους παραγωγούς γάλακτος, ελαιολάδου, βοείου κρέατος, σιτηρών και αροτραίων καλλιεργειών.

Καλύτερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αγοράς και της παραγωγής

Λόγω σειράς γεωργικών κρίσεων τα τελευταία χρόνια, οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι οι αγρότες πρέπει να διαθέτουν καλύτερα εργαλεία για να προστατευθούν τόσο από την αστάθεια της αγοράς όσο και από απρόβλεπτους κινδύνους παραγωγής, όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τους εχθρούς των φυτών ή τις ασθένειες των ζώων.

Για το σκοπό αυτό, ο νέος νόμος:

  • Εισάγει ένα τομεακό εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος (IST-Income Stabilisation Tool) ώστε οι ζημίες των γεωργών να μπορούν να υπολογιστούν για το είδος της παραγωγής που επλήγη και θα μπορούσαν να αποζημιωθούν ακόμη και αν οι άλλες παραγωγές τους δεν υπέφεραν.
  • Επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες για την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών, τα αμοιβαία κεφάλαια και για το IST να αυξηθούν οι αποζημιώσεις και να καταστούν προσβάσιμες στους αγρότες, που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Για τα ασφαλιστικά και τομεακά IST θα πρέπει να διατίθεται αποζημίωση έως 70% (ήταν 65%) για όσους έχασαν περισσότερο από 20% (ήταν 30%) της ετήσιας παραγωγής τους (για ασφάλιση) ή του εισοδήματος (για το τομεακό IST). Για τα αμοιβαία κεφάλαια και το γενικό IST το ανώτατο επίπεδο αποζημίωσης θα αυξηθεί επίσης από 65% σε 70%, αλλά θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμο σε όσους έχασαν περισσότερο από το 30% της ετήσιας παραγωγής ή εισοδήματός τους,
  • Λύνει τα χέρια της Επιτροπής σε περιόδους κρίσεων επιτρέποντάς της να κινηθεί γρήγορα με εξαιρετικές δράσεις χωρίς να χρειάζεται πρώτα να ενεργοποιηθούν τα μέτρα δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης και
  • Επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν συνδεδεμένη στήριξη στους προβληματικούς κλάδους τους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, ανεξάρτητα από το αν έχουν σημειώσει πτώση των αποτελεσμάτων τους. Η συνδεδεμένη στήριξη περιορίζεται επί του παρόντος σε τομείς που αγωνίζονται για τη διατήρηση προηγούμενων επιπέδων παραγωγής.

Μεγαλύτερη ευελιξία στον ορισμό των ενεργών γεωργών

Το συμφωνηθέν κείμενο παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στον ορισμό του ενεργού αγρότη, δηλ. του προσώπου που είναι επιλέξιμο για γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα εξακολουθήσει να προορίζεται μόνο για όσους ασκούν τις ελάχιστες γεωργικές δραστηριότητες. Από το 2018, όμως, οι εθνικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν τις υπάρχουσες απαιτήσεις, ώστε να καταστούν επιλέξιμες για επιδοτήσεις της ΕΕ και οι εταιρείες που απαριθμούνται στη “μαύρη λίστα”, δηλαδή οι επιχειρήσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ενεργοί αγρότες.

Επιλογή στα κράτη μέλη για επιπλέον 50% της βασικής ενίσχυσης στους νέους αγρότες

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι τα κράτη μέλη έχουν την επιλογή να αυξήσουν την πριμοδότηση των νέων γεωργών με επιπλέον 50% του βασικού δικαιώματος ενίσχυσης (η νέα ΚΑΠ προέβλεπε +25%), αλλά στο ίδιο εύρος πρώτων εκταρίων (25-90). Οι νέοι αγρότες θα μπορούν πλέον να επωφεληθούν από την ανανέωση για πέντε ολόκληρα χρόνια, ανεξάρτητα από το πότε, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υποβάλουν αίτηση για αυτό.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Τα άρθρα σχετικά με την ΚΓΠ του λεγόμενου κανονισμού Omnibus χωρίστηκαν από το μη γεωργικό τμήμα του σχεδίου νόμου για τις δαπάνες της ΕΕ με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του Κοινοβουλίου (Πρόεδρος του ΕΚ και ηγέτες των πολιτικών ομάδων στο Σώμα) της 16ης Νοεμβρίου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη ισχύος των νέων κανόνων γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.

Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, κατά πάσα πιθανότητα κατά τη σύνοδο της 11ης και 14ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και από το Συμβούλιο. Θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2018.

Πηγή www.agro24.gr

Όλη η επικαιρότητα