Αγροτικά

Μετά τον τρύγο προσοχή σε περονόσπορο και ψευδόκοκκους

Περονόσπορο, ψευδόκοκκους και ασθένειες ξύλου έχουν να αντιµετωπίσουν οι αµπελουργοί, αυτή την περίοδο, µετά τον τρύγο.

Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Μαγνησίας, σε αµπελώνες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υγρές περιοχές συστήνεται ψεκασµός µε βορδιγάλειο πολτό ή ένα επιτρεπόµενο χαλκούχο σκεύασµα.

Σκοπός του ψεκασµού είναι η καταστροφή των ωοσπορίων του µύκητα που σχηµατίζονται στα φύλλα και δίνουν αργότερα τις ανοιξιάτικες µολύνσεις. Την ίδια ώρα, σε προσβεβληµένους από ψευδόκοκκους αµπελώνες συνιστάται ψεκασµός µε κατάλληλο εντοµοκτόνο και µε πλήρη κάλυψη της βλάστησης και του κορµού των πρέµνων.

Στην περίπτωση που η προσβολή στον αµπελώνα δεν είναι γενικευµένη, καλό είναι να ψεκάζονται µόνο τα προσβεβληµένα πρέµνα, τα οποία και πρέπει να σηµαίνονται.

Σκοπός της επέµβασης είναι η µείωση του πληθυσµού των ψευδόκοκκων, πριν αποσυρθούν για διαχείµαση στο ριζικό σύστηµα.

Πηγή: agronews.gr

Όλη η επικαιρότητα