Ελλάδα

Μετατίθεται η Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου το 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου μεταφέρεται για το 2020 .

Ο βασικός λόγος ήταν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι ανέλαβαν τα καθήκοντα τους τον Σεπτέμβριο χωρίς να έχουν δικαίωμα να πάρουν απόφαση για την συμμετοχή παρά την θέληση όλων σχεδόν των Περιφερειών και δεκάδων Δήμων για συμμετοχή.

Η Mact Media Group ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξανε αρκετοί επαγγελματίες όπου είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην έκθεση μας.

Το τεράστιο ενδιαφέρον που δείξανε για την Έκθεση Θεματικού Τουρισμού (Εναλλακτικού Τουρισμού) Γαστρονομίας και Οίνου και τον σεβασμό απέναντι στους επαγγελματίες , τους παραγωγούς και το κοινό από όλη την Ελλάδα μας αναγκάζει να μεταφέρουμε την έκθεση το 2020.

Οργανώνοντας από τώρα με επαγγελματισμό , καλύτερη και πιο οργανωμένη δουλειά.

Το 2020 οργανώνεται Παγκόσμιο Συνέδριο για το Θεματικό Τουρισμό στα πλαίσια της έκθεσης με στόχο να συμμετέχουν επαγγελματίες του Θεματικού Τουρισμού από 25 χώρες για Β2Β συναντήσεις 

Στα πλαίσια αυτά ένα βασικό κομμάτι θα είναι η γαστρονομία και ο οίνος.

Το Παγκόσμιο συνέδριο και η έκθεση θα πραγματοποιηθούν 23-24-25 Οκτωβρίου 2020.

Παράλληλα τον Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδικό συνέδριο για την ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού που θα ανακοινωθεί άμεσα.

Όλη η επικαιρότητα