Εκκλησία Ηλεία

Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανού – Ἐπί τῇ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γερμανού

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Αύριο Σάββατο  τό ἀπόγευμα καί ὥρα 6.30 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γερμανός θά τελέση τρισάγιο στό Α’Κοιμητήριον Πύργου (Ἅγιοι Πάντες) ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός του καί  Προκατόχου του Μητροπολίτου Ἠλείας κυροῦ ΓΕΡΜΑΝΟΥ .

Ὥρα  7 θά χοροστατήση κατά τόν Μεγάλον  Ἑσπερινόν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πύργου.

Τήν Κυριακή τό πρωῒ 7-10 θά τελέση τήν θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πύργου.

Ὥρα 11-1 μ.μ. θά δεχθῆ τίς εὐχές τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ εἰς τό  Μητροπολιτικόν  Μέγαρον.

( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας)

Όλη η επικαιρότητα