Μυρσίνη: Μισό αιώνα περιμένουν αποζημιώσεις!

Μισό αιώνα περιμένουν να αποζημιωθούν δεκάδες κάτοικοι της Μυρσίνης από την αναγκαστική απαλλοτρίωση του 1972 και έχουν αναθέσει και πάλι την υπόθεσή τους σε δικηγόρο ο οποίος θα ασκήσει ένδικα μέσα για να δικαιωθούν οι εντολείς του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και στη Μυρσίνη, όπως και στον υπόλοιπο Κάμπο, έγινε αναδασμός. Στη συνέχεια έγιναν απαλλοτριώσεις αφού από τις εκτάσεις κάποιων πέρασαν δρόμοι, αποστραγγιστικά κανάλια και αγωγοί. Κάποιοι πήραν μέρος της  αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ελάχιστοι πήραν ολόκληρη την αποζημίωση. Ο αείμνηστος δικηγόρος Δημήτρης Γούργουρας είχε αναλάβει την υπόθεση  και ως εντολέας δεκάδων δικαιούχων είχε καταφέρει να λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο χρήματα τα οποία και απέδωσε στους δικαιούχους. Όταν απεβίωσε η υπόθεση «πάγωσε» και δεκάδες δικαιούχοι περιμένουν και ελπίζουν πως θα έρθει η σειρά τους για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου

Ο δικηγόρος Πύργου και συνήγορος των δικαιούχων, Γιώργος Τσουκαλάς, δήλωσε ότι: “Οι πελάτες μου είναι δικαιούχοι αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε το 1972 σχετικά με την κατασκευή δικτύων αρδεύσεως δια καταιονισμού και σύσταση δουλείας διελεύσεως υπογείων σωληνωτών αγωγών στην λεγόμενη βόρεια περιοχή της ζώνης Πηνειού Ηλείας.

Για διάφορους λόγους που ανάγονται στο παρελθόν, δεν κατέστη δυνατόν να αποζημιωθούν πλήρως για την απώλεια των ιδιοκτησιών τους. Παρόλα αυτά, το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο επωφελήθηκε από την αναγκαστική απαλλοτρίωση, θα όφειλε στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης, και καθώς το ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο βάσει του Συντάγματος του 1975, αλλά και όλων των προγενέστερων ελληνικών συνταγμάτων, να καταθέσει τις πλήρεις αποζημιώσεις. Αυτό απαιτείται και από την αρχή της Δικαιοσύνης, από την οποία απορρέει η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να αποδεχτεί οικειοθελώς να προβεί στην πλήρη αποζημίωση των δικαιούχων. Οι εντολείς μου άλλωστε θα προβούν και στην άσκηση των προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.”