Περιβάλλον

Ν. 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4495/2017 (Α´167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», γνωστός κι ως «νόμος για την αυθαίρετη δόμηση».

Δείτε το σύνολο διατάξεων του νέου νόμου στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί:

Δομημένο Περιβάλλον

Πηγή: dasarxeio.com

Όλη η επικαιρότητα