Νέα αγγελία στα Μπισκότα Παπαδοπούλου που ζητά πωλητές

Η επιχείρηση Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μια πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, που κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των μπισκότων, επιθυμεί να προσλάβει στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της πωλητές EX- VAN για τους νομούς Αττικής – Μαγνησίας – Θεσσαλονίκης.

Η ημερομηνία ανάρτησης της αγγελίας είναι 8/3/2017.

O ρόλος:

O Πωλητής Ex-Van έχει ως σκοπό την άμεση πώληση και το merchandising των προϊόντων της εταιρίας, σε υπάρχοντες και νέους πελάτες στην περιοχή ευθύνης του.

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων

Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας

Επιδεξιότητα και Αποτελεσματικότητα στις Πωλήσεις

Ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο το αποτέλεσμα

Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ανάπτυξης πελατολογίου

Πτυχίο ΤΕΙ – Ανώτατες σπουδές επιθυμητές

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καλή Γνώση H/Y (MS Office)

Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, Κάτοχος Ψηφιακού Ταχογράφου, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα

 

 

Πηγή: economy365.gr