Αρθρογραφία

Νέο ΕΣΠΑ αλλά με ποιο στόχο;

espa-620x320.jpg

«Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις διαφάνειας, ορθής διαχείρισης, και άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων…»

Πέρασε καιρός για να ανοίξουν οι διαδικασίες στο ΕΣΠΑ, αλλά έστω και έτσι μπορούμε να περιμένουμε αρκετά μέσα από αυτό για να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η οικονομία μας.

Είναι γεγονός ότι υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση κάτι που θα έχει συνέπειες και φυσικά θα διαφανούν στην εξελικτική πορεία της υλοποίησής του, πολύ περισσότερο αν αποδειχθεί ότι δεν είμαστε απολύτως έτοιμοι για την εφαρμογή του.

Ακόμη και σήμερα που υποτίθεται ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε σε φάση εκκίνησης, ακούγονται φωνές που ζητούν να υπάρξει ιεράρχιση, να συζητηθούν προτάσεις, να ερευνηθούν τα αρχεία και τα συρτάρια υπηρεσιών, για το αν υπάρχουν μελέτες, να γίνουν ειδικές συνεδριάσεις για να «προλάβουμε» τον χρόνο κλπ.

Η επιφυλακτικότητα λοιπόν δεδομένη αφού το πρόβλημα λόγω της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία επιδεινώνεται ενώ αναρίθμητες επιχειρήσεις, περιμένουν ακόμη την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για να εισπράξουν χρήματα, από προγράμματα που έχουν ήδη εκτελέσει…

Καιρός έχει περάσει εξάλλου, και από την πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έγινε στην Αρχαία Ολυμπία. Οκτώ μήνες μετά, ουσιαστικά πράγματα δεν είδαμε, αν και τότε είχε υποστηριχθεί ότι «η συνεδρίαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της διαχείρισης ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού μέσου…».

Αναμφιβόλως όλοι οι εμπλεκόμενοι από εδώ και πέρα, οφείλουν να «τρέξουν» τις διαδικασίες στη βάση των κεντρικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί ώστε οι επιλογές να είναι εγκρίσιμες και εγκαίρως υλοποιήσιμες.

Είναι αυτονόητο, όμως, ότι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις διαφάνειας, της ορθής διαχείρισης, της άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Και να απαντά στα μεγάλα ζητήματα και της δικής μας περιοχής: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με παράλληλη εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης.

Είναι λογικό, κάθε έργο που θα εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ να αποσκοπεί στην άρση του κλίματος αβεβαιότητας μαζί με τη βελτίωση και την ολοκλήρωση βασικών υποδομών του τόπου μας.

Αναγκαίο είναι επίσης να στοχεύει: Σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση τον πρωτογενή τομέα, την τουριστική εξέλιξη, τον πολιτισμό και την ευεξία βάσει των παραδοσιακών προϊόντων που διαθέτει η Ηλεία. Να επιτυγχάνει έτσι, την μόχλευση κεφαλαίων για ιδιωτικές επενδύσεις που θα βρίσκουν «ανταπόκριση» στο ζητούμενο περί της αγοράς εργασίας.

Το ενδεχόμενο ανολοκλήρωτα έργα του προηγούμενου προγράμματος (2007-2013) να μεταφερθούν σε εκείνο που θα «τρέξει» έως το 2020, είναι πολύ πιθανό και δημιουργεί έντονο προβληματισμό, αφού θα επηρεαστεί ο αρχικός σχεδιασμός.

Θα υπάρξει ενδεχομένως πρόβλημα που ίσως θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί με το αίτημα από ελληνικής πλευράς για την παράταση του υπάρχοντος προγράμματος με την ταχύτητα διεκπεραίωσης των εκκρεμοτήτων που δεν είναι λίγες, με αποτέλεσμα να επιδιωχθεί η περαιτέρω υλοποίησή τους με τη νέα πρόταση του ΕΣΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία προβληματισμού μαζί με εκείνο της άνισης για την Ηλεία κατανομής από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως την ώρα της επιλογής και της αξιολόγησης έργων και υπηρεσιών χωρίς πλέον άλλη χρονοτριβή…
Χρίστος Πλευριάς
xr_plevrias@yahoo.gr

Όλη η επικαιρότητα