Εκκλησία Ηλεία

Ο Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος σήμερα στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στον Πύργο

Αρχίζουν οι παρακλήσεις προς την Παναγία
Ακούστε το άρθρο

Το χρονικό διάστημα του Δεκαπενταυγούστου είναι μια περίοδος του Εκκλησιαστικού έτους, κατά την οποία η ορθόδοξη ψυχή στρέφει τα μάτια με βαθειά κατά­νυξη προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Στις παρακλήσεις  της Παναγίας  κυριαρχεί ο υμνολογικός τόνος, η θριαμβική δοξολόγηση των απείρων χαρίτων της «Μητρός του Θεού γενομένης».

Ο Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος  σήμερα Τρίτη θα τελέσει την Ιεράν Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Μητροπολιτικό Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου στον Πύργο στις 7:30 μ.μ

Οι υμνογράφοι δημιουργοί 

Η Μικρή Παράκληση είναι ποίημα κάποιου υμνογράφου, ο οποίος κατ’ άλλους μεν ονομάζονταν  Θεοστήρικτος και ήταν Μο­ναχός, κατ’ άλλους δε Θεοφάνης. Όπως φαίνεται, όμως, πρόκειται περί του ιδίου προσώπου, το οποίο έγινε Μοναχός και από Θεοφά­νης μετονομάσθηκε σε Θεοστήρικτο.                                                                                                                     Η Μεγάλη Παράκληση είναι έργο του Θεοδώρου του Β΄, του Δουκός, Βασιλέως της Νικαίας, του επονομαζομένου Λασκάρεως, ο οποίος έζησε περί τα μέσα του 13ου αιώνος και είναι πολύ μεταγενέστερος του Θεοστηρίκτου, του Μοναχού.

Οι δύο Παρακλήσεις, πλην του Κανόνος, περιλαμβάνουν στην Ακο­λουθία τους και Ψαλμούς, δεήσεις υπέρ των ζώντων πιστών, υπέρ των οποίων τελούνται, και Ευαγγελική περικοπή. Το περιεχόμενό τους είναι ικετευτικό, συγκινεί τους πιστούς, διδάσκει και προτρέπει αυτούς να προστρέχουν με θάρρος και εμπιστοσύνη πάντοτε προς την Κυρία Θεοτόκο, την Μεγάλη Μητέρα τους, για να βρίσκουν πα­ρηγοριά και να λαμβάνουν βοήθεια στις ανάγκες τους.

Όλη η επικαιρότητα