Ηλεία

Ο Νίκος Λαϊνόπουλος νέος άμισθος σύμβουλος του Δημάρχου Πύργου σε θέματα πολιτισμού

Με την 144Δ/10-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Πύργου ανατέθηκαν στον κ. Λαϊνόπουλο Νικόλαο  του Θεοδώρου  καθήκοντα άμισθου συμβούλου  σε θέματα πολιτισμού και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» και το συντονισμό της παραχώρησης της χρήσης αυτού, σε ερασιτεχνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Όλη η επικαιρότητα