Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Λευτέρης Βαρουξής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (VIDEO)

Η αλλαγή του κλίματος –η οποία ίσως να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας– εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, βασιζόμενο στη νομοθεσία της ΕΕ, προωθεί τη διαμόρφωση μακρόπνοων κλιματικών πολιτικών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατεί στις προσπάθειες που καταβάλλονται παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Με γνώμονα τα συνθήματα «προτεραιότητα στην ασφάλεια» και «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία», το Κοινοβούλιο συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και αγωνίστηκε με επιτυχία για την εξασφάλιση καθαρότερου ατμοσφαιρικού αέρα, εδάφους και νερού.

Έπειτα από τους εμβληματικούς στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020 – όπως είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% και η άντληση ενέργειας σε ποσοστό 20% από ανανεώσιμες πηγές – το Κοινοβούλιο έστρεψε την προσοχή του σε άλλα εξίσου ουσιαστικά μέτρα. Οι ευρωβουλευτές επιχειρούν επίσης να καθορίσουν νέους, πιο φιλόδοξους στόχους για την περίοδο 2020-2030.

Παρά το γεγονός ότι πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, το κλίμα είναι πολύ σημαντικό θέμα για να αναλωθεί μόνο σε προεκλογικές διαμάχες.

Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων όλοι πρέπει να συντονίσουμε τις φωνές μας και να παλέψουμε  για την υιοθέτηση ενός παγκόσμιου συμφώνου για το περιβάλλον

Οι συνήθειές μας πρέπει να αλλάξουν και, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, είναι πλέον απαραίτητη μια ευρεία, σφαιρική και φιλόδοξη συναίνεση.

Λευτέρης Βαρουξής
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία