Ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτας

Μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων Καλαμάτας- με τις όποιες εκπλήξεις στα ονόματα-, έρχεται η σειρά του ορισμού μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων για να ολοκληρωθεί η σύνθεση της νέας Δημοτικής Αρχής.

Τα ονόματα θα γίνουν γνωστά κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, όπου, σύμφωνα με την εκδοθείσα ημερήσια διάταξη, είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί.

Από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, στις σημαντικότερες θέσεις και ειδικότερα στην Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις» πρόκειται να τοποθετηθεί, ως πρόεδρος, η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Καλαμάτα Ξεκινάμε”, Μαρία Οικονομάκου, ενώ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΚ) “φαβορί” είναι ο δημοτικός σύμβουλος, Σαράντος Μαρινάκης.

Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ακούγονται πολλά ονόματα. Πάντως, εκείνο που έχει τη δική του πολιτική σημασία είναι αν με την πλευρά της πλειοψηφίας συνεργαστεί και κάποια άλλη δημοτική παράταξη. Κι αυτό θα φανεί από τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων.

Από τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης ενδιαφέρον έχουν τα εξής: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Καλαμάτας. Ορισμός μελών στο Τοπικό Συντονιστικό Όργανο. Ορισμός νέας επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, για τα έτη 2019-2020. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για τα έτη 2019-2020. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» με κωδικό ΟΠΣ 5038694, στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα» με κωδικό ΟΠΣ 5037899 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β΄ Φάση». Όρισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 αυτής. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας». Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας» και υποβολή αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας». Έγκριση της υπ’ αριθμ. 179/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση μείωσης της αξίας του νερού για ένα τετράμηνο στις Κοινότητες Αλώνια, Ασπροπουλιά, Αριοχώρι, Ανεμόμυλος και Πλατύ λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο δίκτυο ύδρευσής τους.

 

Πηγή: Εφ. Θάρρος Μεσσηνίας