Πανελλαδικές 2019: Οι απαντήσεις των θεμάτων της Ιστορίας από το Φροντιστήριο Θεμέλιο

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας από τo Φροντιστήριo Θεμέλιο

Τα θέματα:

Ιστορία ΓΕΛ

Οι απαντήσεις:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

α.

«Φεντερασιόν»

 

Μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση, που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 1908-1909, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες κοινότητα της πόλης. Η οργάνωση, με τη δράση της, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στην Ελλάδα, κυρίως από τη στιγμή που ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος η Θεσσαλονίκη, μια πόλη με σημαντικό για τα μέτρα της περιοχής βιομηχανικό υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα.

β.

Ορεινοί: Πρόκειται για τη μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις, των οποίων ο πυρήνας συγκροτήθηκε μέσα στη εθνοσυνέλευση του 1862-1864 που είχε στόχο την ψήφιση νέου συντάγματος και συγκροτήθηκε κατόπιν των εκλογών αντιπροσώπων που έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Οι ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες (υπό τον Δ. Γρίβα και τον Κ. Κανάρη) με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των καλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων και των πλοιοκτητών.

γ.

Ε.Α.Π [Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων]: Αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση, που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1923 με πρωτοβουλία της ΚτΕ και έδρα την Αθήνα. Βασική της αποστολή ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Για την αποκατάσταση των προσφύγων η Ε.Α.Π έλαβε υπ’ όψη τη διάκριση σε αστούς και αγρότες, τον τόπο προέλευσής τους και συγκεκριμένες αντικειμενικές συνθήκες. Η Ε.Α.Π λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική σύμβαση μεταβίβασε στο ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες.

 

ΘΕΜΑ Α2

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Σωστό

δ. Σωστό

ε. Λάθος

 

 

ΘΕΜΑ Β1

α.

Μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση, με στόχο να νομιμοποιήσουν τις μέχρι τότε ενέργειές τους και να περιορίσουν τις αρμοδιότητες του βασιλιά. Οι εκλογές διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 1920 και η συνασπισμένη αντιπολίτευση – τα φιλοβασιλικά κόμματα – απροσδόκητα κέρδισε τις εκλογές. Ο Βενιζέλος έφυγε στο εξωτερικό.

Σχολικό Εγχειρίδιο, σσ. 96-97, «Η νέα κυβέρνηση  …  εξ ολοκλήρου το Σύνταγμα».

β.

Σχολικό Εγχειρίδιο, σ. 144, «Αυτό (εν. η εκλογική ήττα Βενιζέλου) έδωσε την αφορμή στους Συμμάχους να εκφράσουν καθαρότερα την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα».

και σ.50 «Οι Σύμμαχοι, σε αντίποινα, … αντίκρυσμα».

 

ΘΕΜΑ Β2

Σχολικό Εγχειρίδιο, σ. 166, «Η Μικρασιατική καταστροφή … του νεοελληνικού έθνους»

και

σ. 169, «Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους … της σημερινής ελληνικής ταυτότητας».

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1

Σχετική Θεωρία

Σχολικό Εγχειρίδιο, σσ. 208-209, «Το θετικό και αισιόδοξο … βαρύ κλίμα διχασμού» και σσ. 209-210 «Η κρίση κορυφώθηκε … κρητικής αντιπολίτευσης».

 

Βασικές επισημάνσεις στα συνοδευτικά κείμενα προς συσχετισμό με τη θεωρία:

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

  • Οι τριβές / δυσχέρειες που προκαλούσε το Σύνταγμα στο έργο της διοίκησης: (Ήταν εξόχως συντηρητικό – παραχωρούσε στον ηγεμόνα υπερεξουσίες με αποτέλεσμα την εκδήλωση δεσποτικής συμπεριφοράς – ασάφεια στον καθορισμό αρμοδιοτήτων των άλλων οργάνων της Κρητικής Πολιτείας – παραγκωνισμός των Κρητών από τον Ύπατο Αρμοστή)
  • Η περιγραφή από τον Ελευθέριο Βενιζέλο της μη πραγματικής αυτονομίας από τις Μεγάλες Δυνάμεις [αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με την αναφορά της σ. 207 περί της έγκρισης του Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας από το Συμβούλιο των Πρέσβεων]
  • Η εκτίμηση ότι η πλήρης εφαρμογή του Συντάγματος θα καθίστατο εφικτή μόνο με τη λήξη της Αρμοστείας – απόδειξη της υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στον Πρίγκιπα και του δεσποτισμού / αυταρχισμού του. Αυτή η αδυναμία όξυνε την αστάθεια για την πολιτική κατάσταση στο νησί

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

  • Ενδεικτική αναφορά στις εκτιμήσεις του Προξένου της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ για τον Γεώργιο – ο Αρμοστής θεωρούσε ότι η Κρήτη πρέπει να κυβερνηθεί σαν πολεμικό πλοίο με αυστηρή πειθαρχία – δήλωση απέχθειας προς το Συνταγματικό Πολίτευμα
  • Παρουσίαση του Συντάγματος ως παραχώρησης των Μεγάλων Δυνάμεων – Δήλωση της απροθυμίας του Γεωργίου Β΄ να συνεργαστεί ακόμη και με τις Μεγάλες Δυνάμεις

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

  • Ανάδειξη ως βασικής αιτίας της σύγκρουσης της ανησυχίας του Βενιζέλου για την τύχη (ένωση) της Κρήτης, που οξύνθηκε από την άρνηση του Ύπατου Αρμοστή να πληροφορεί τους συμβούλους του για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Αυτό ενέτεινε στο έπακρο το κλίμα δυσπιστίας και καχυποψίας μεταξύ τους.

 

ΘΕΜΑ Δ1

α. 

Σχολικό εγχειρίδιο: σσ. 31-32, «Το 1830, … κατασκευή δρόμων).».

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

  • Το 1830 υπήρχαν μόνο 13 χιλιόμετρα οδικού δικτύου.
  • Έως το τέλος της βασιλείας του Όθωνα, το 1862, το οδικό δίκτυο φτάνει τα 242 και μέχρι το 1872 είχαν κατασκευαστεί 502 χιλιόμετρα.

 ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

  • Οι ελληνικοί δρόμοι αρχικά είχαν περιορισμένο οικονομικό ρόλο.

 

β.

Σχολικό εγχειρίδιο: σ.32 «Η πύκνωση του οδικού δικτύου … κατασκευή του οδικού δικτύου».

σ.80 «Το τρικουπικό κόμμα … προέβλεπε μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη της οικονομίας … δικτύου της χώρας».

 

Πίνακας / ΚΕΙΜΕΝΟ Α

  • Η εξέλιξη του οδικού δικτύου από το 1882 έως 1912

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Αξιοποίηση και ανάδειξη πληροφοριών / σχολίων από τα χωρία:

«Μεγάλη προτεραιότητα … συγκοινωνίας»

«Το κόστος …. παραγωγικών δυνάμεων»

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

«…η υλοποίηση του δικτύου … συγκοινωνιών».

 

γ.

Σχολικό Εγχειρίδιο, σ. 32 «Στους ανασταλτικούς παράγοντες …. τμήμα της χώρας».

 

Επιμέλεια Απαντήσεων

 

Αυγερινός Αναστασόπουλος

Φιλόλογος – Ιστορικός (ΜΑ)