Πανελλαδικές 2019: ‘Προγραμματισμός Υπολογιστών’ – Οι απαντήσεις των θεμάτων από τα Φροντιστήρια Ορόσημο – Θαλής

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών, στα ΕΠΑΛ από τα Φροντιστήρια Ορόσημο – Θαλής.

Τα θέματα:

‘Προγραμματισμός Υπολογιστών’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

Οι απαντήσεις:

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΕΠΑΛ 2019