Οικονομία

Πάνω από 1.000 προτάσεις για ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ στη Δυτική Ελλάδα

epi-espa.jpg

Συνολικά 23.045 προτάσεις, με προϋπολογισμό 3.755.971.160,16 ευρώ και δημόσια επιχορήγηση ποσού 1.568.084.580,77 ευρώ, υποβλήθηκαν πανελλαδικά για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος  ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποβλήθηκαν 4.753  συνολικού προϋπολογισμού 733.985.098 ευρώ. Αναλυτικά για τις τέσσερις περιφέρειες της γεωγραφικής επικράτειας Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου υποβλήθηκαν τα εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Υποβλήθηκαν 1.266 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού  194.342.703,075 € , (δημοσίας δαπάνης 92.643.516,245 €) εκ των οποίων 714 είναι υφιστάμενες, 553 είναι οι  νέες – και  υπό σύσταση. Οι προτάσεις σε θεματικές ενότητες  διαχωρίζονται ως εξής: 320 για μεταποίηση, 550 για εμπόριο-υπηρεσίες, 397 για τουρισμό).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Υποβλήθηκαν 1.125 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού   208.316.901 € (δημοσίας δαπάνης 99.938.953 € ) εκ των οποίων 709 είναι υφιστάμενες , ενώ 416 είναι οι  νέες – και  υπό σύσταση Οι προτάσεις σε θεματικές ενότητες  :781 για τουρισμό, 112 για μεταποίηση, 232 για υπηρεσίες-χονδρικό εμπόριο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Υποβλήθηκαν 1.311 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 176.912.274 € (δημοσίας δαπάνης 99.951.406 € ) εκ των οποίων 749 είναι υφιστάμενες, 562 είναι οι νέες – και  υπό σύσταση. Οι προτάσεις σε θεματικές ενότητες  διαχωρίζονται ως εξής: 744 για υπηρεσίες-χονδρικό εμπόριο, 130 για τουρισμό και 437 για μεταποίηση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Υποβλήθηκαν 1.051 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού  154.413.219 € (δημοσίας δαπάνης 87.314.006 € ) εκ των οποίων 706 είναι υφιστάμενες , ενώ 345 είναι οι  νέες – και  υπό σύσταση. Οι προτάσεις σε θεματικές ενότητες : 322 για τουρισμό, 243 για μεταποίηση, 486 για υπηρεσίες-χονδρικό εμπόριο.

Όλη η επικαιρότητα