Παράταση εργασιών στο Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου

Ως τις 31 Νοεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών που γίνονται για την επισκευή και την άρση της επικινδυνότητας στα κτήρια που στεγάζουν το Δημοτικό Σχολείο στο Πεταλίδι.

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 513.000 ευρώ, αφορά την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, την αλλαγή των κουφωμάτων, την κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης και την αντικατάσταση του παλαιού συστήματος κεντρικής θέρμανσης και στα δύο κτήρια.

Η δαπάνη των εκτελούμενων εργασιών ωστόσο φθάνει τα 225.761,17 ευρώ, μετά τον σχετικό διαγωνισμό που έκανε ο Δήμος Μεσσήνης και στον οποίο προσφέρθηκε έκπτωση 56,13%.

Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν η 8 Σεπτεμβρίου και ήδη από τον εργολάβο έχουν γίνει μέχρι τώρα οι καθαιρέσεις σε όλα τα κτήρια και έχει τοποθετηθεί ο νέος οπλισμός. Ωστόσο, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς ο εργολάβος ξεκίνησε εργασίες μετά τη λήξη του σχολικού έτους, περίπου ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στην πορεία αναδείχθηκαν επιπλέον προβλήματα που είχαν τα δύο κτήρια, τα οποία απαιτούσαν επιπλέον εργασίες -μεταξύ των οποίων το ξήλωμα του σαθρού μπετόν στην οροφή του ενός κτηρίου, όπως και το γκρέμισμα τοίχων στο άλλο κτήριο, όπου διαπιστώθηκε υγρασία από εισροή νερού.

 

πηγή