Αθλητισμός

Πάτρα: Η νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

Η Ο.Ε των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 ανακοινώνει την νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής.

Σαραντόπουλος Φώτιος – Πρόεδρος
Δούρος Θεόδωρος – Αντιπρόεδρος
Κανελλάκης Νικόλαος – Γραμματέας

ΜΕΛΗ
Μαλαμής Κωνσταντίνος
Πάλμου Ουρανία
Καραμπέτσος Γεώργιος
Τσονάκα Αγγελική
Μελισσαροπούλου- Αντύπα Μαρία
Μωραϊτη Ευσταθία
Ροζής Άγγελος
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Καρπέτας Κωνσταντίνος
Ηρακλής Κελλάς
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Γρηγόρης Ηλίας

Όλη η επικαιρότητα