Αχαϊα Ηλεία

Πάτρα – Πύργος: Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ προσωρινός ανάδοχος στη 2η εργολαβία

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος στη δεύτερη εργολαβία Αμαλιάδα-Δουνέικα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, με ποσοστό έκπτωσης 45,5%.

Σύμφωνα με το πρακτικό έγκρισης δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο εγκρίνει με την υπογραφή του ο υπουργός Υποδομών, Χρ. Σπίρτζης,  η επιτροπή κατέληξε στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η οποία είχε την τρίτη καλύτερη προσφορά, απορρίπτοντας τον όμιλο ΤΟΞΟΤΗ (55,32%) αλλά και την ιταλική GD Infrastutture (49,33%) εξαιτίας της ανεπαρκούς δικαιολόγησης της έκπτωσης.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται στο σχετικό έγγραφο στη Διαύγεια, για τον όμιλο ΤΟΞΟΤΗ προέκυψε ότι «δεν κατατέθηκαν τα στοιχεία που ήταν αναγκαία για την ασφαλή αξιολόγηση των διευκρινήσεων σχετικά με την προσφερθείσα έκπτωση, η Δ/νση Οδικών Υποδομών θεωρεί ότι η προσφορά της Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.- ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.3669/2008».

Για την εταιρεία GD Infrastutture, στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι «Μετά τις διαπιστώσεις σχετικά με το ανυπόστατο και το απαράδεκτο της τεκμηρίωσης των διευκρινίσεων που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας GD INFRASTRUTTURE, η Αναθέτουσα Αρχή με το με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./ο/5416/15-10-2018 κάλεσε τον τρίτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα με διακριτικό τίτλο INTRAKAT να υποβάλει διευκρινίσεις σχετικά με τη σύνθεση της προσφοράς που υπέβαλε στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το έργο του θέματος».

Σχετικά με την έγκριση της προσφοράς της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η απόφαση της επιτροπής επισημαίνει πως «βάσει των δεδομένων και των παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη συνάγεται ότι η εξετασθείσα προσφορά του υπόψη οικονομικού φορέα είναι τεκμηριωμένη και ότι δεν προκύπτει πρόβλημα σ’ ότι αφορά στην ομαλή υλοποίηση του έργου».

Μένει να δούμε αν οι απορριφθείσες εταιρείες προβούν σε προδικαστικές προσφυγές, κάτι που έχει προαναγγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ή αν ο φάκελος θα φύγει άμεσα για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όλη η επικαιρότητα