Αχαϊα Εκπαίδευση

Patras Drone Academy: Νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης για τη νέα νομοθεσία

Το  2018 ήταν ημερομηνία ορόσημο, καθώς ξεκίνησε η δημιουργία  του εκπαιδευτικού κέντρου patras drone academy με έδρα την Πάτρα. Το συγκεκριμένο κέντρο στελεχώθηκε με άρτια καταξιωμένους εκπαιδευτές τόσο στο κομμάτι των θεωρητικών όσο και των πτητικών μαθημάτων . Ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής  & ποιοτικής δουλειάς είναι το ποσοστό επιτυχίας στις σύμφωνες με την Ελληνική Νομοθεσία εξετάσεις πιστοποίησης να αγγίζει το 99%.

Τώρα ξεκινά μια νέα πρόκληση για την ακαδημία εξαιτίας της αλλαγής νομοθεσίας της ΕΕ και του EASA. Η εκπαιδευτική  ομάδα του patras drone academy είναι έτοιμη  για όσους αποφασίζουν να χρησιμοποιούν το Drone νόμιμα & πιστοποιημένα, φροντίσαμε ως ακαδημία να σας παρέχουμε  αυτή τη δυνατότητα. Τα καινοτόμα, λειτουργικά  και καλά δομημένα διαδικτυακά μαθήματα και ο προσωπικός σας εκπαιδευτής , σας εξηγεί τα πιο σημαντικά πράγματα σχετικά με την Αεροπορική Νομοθεσία, την Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ,το SORA,την Ασφάλεια  πτήσεων UAS  και πολλά άλλα. Σας  καθοδηγεί  να κατανοήσετε  το  νέο  κανονισμό της ΕΕ για τα UAS. Σκοπός μας είναι  με το πέρας  των μαθημάτων να γνωρίζετε ακριβώς τι σας επιτρέπεται και τι όχι και την επιτυχία  σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων θα έχετε πλέον γνώση για:

Τη σωστή προετοιμασία του εαυτού σας και του drone σας για πτήση.
Τη σωστή κρίση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που μπορεί να εμφανιστούν είτε στο έδαφος είτε στον αέρα.
Τη βεβαιότητα για μια ασφαλής πτήση , κατά πόσο δηλαδή μπορείτε με ασφάλεια να πετάξετε το Drone σας  συμβαδίζοντας με τους κανόνες της ΕΕ και του EASA.
Υπάρχουν 2 κατηγορίες η Α1-Α3 με μέγιστη μάζα απογείωσης από 0 έως 900gr και από 4 kg έως 25 kg Και η Α2 από 900gr ,έως 4 kg. Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται από την πλατφόρμα της σχολής σε Ασύγχρονη εκπαίδευση με ηχογραφημένα video .Στην πλατφόρμα υπάρχουν επίσης σε κάθε ενότητα και το βιβλίο σε pdf μορφή αλλά και τα ερωτηματολόγια. Στις 9 ενότητες θεωρητικών μαθημάτων για την Α1-Α3 υπάρχουν και 40 ερωτήσεις που θα πέσουν στις θεωρητικές εξετάσεις και για θεωρηθει επιτυχία θα πρέπει να έχετε γράψει 30 σωστές και πάνω. Για την Α2 υπάρχουν 3 ενότητες θεωρητικών μαθημάτων και 30 ερωτήσεις που θα πέσουν στις θεωρητικές εξετάσεις και για θεωρηθεί επιτυχία θα πρέπει να έχετε απαντήσει στις 23 σωστές και πάνω θεωρητικές εξετάσεις ,γράφετε όποτε θέλετε εσείς ,απο την πλατφόρμα της σχολής. Και απο το κινητό ,tablet η p/c , ολα δουλεύουν. για την Α2 όμως θα πρέπει να ενημερωθεί η ΥΠΑ , ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας. και θα γράψετε πάλι μέσο της πλατφόρμας. Τελος η πρακτική εξασκήσει & εξέταση . θα πρέπει να γράψετε μια υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει οτι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και έχετε κάνει μια πρακτική αυτοεκπαιδευση μαζί με τις βεβαίωσης τις δικές μου και με 20 ευρώ παράβολο ,γίνατε κάτοχος πιστοποιημένης αδείας χειριστή κατα EASA. αν εσείς όμως επιθυμητέ να κάνετε πτητικό μάθημα ,γίνετε μεταξύ μας ,προαιρετικό όμως δεν το επιβάλει η νομοθεσία.

Διδάσκονται : Αρχές διδασκαλίας εκμάθησης χειρισμού ΣμηΕΑ συμπεριλαμβανομένων βασικών ελιγμών ,ελιγμών επείγουσας ανάγκης , ελιγμών συντονισμού ,επίδειξης των συνηθέστερων λαθών και επαναφοράς της ασφάλειας του ΣμηΕΑ.

Δημήτριος Κουκούτσης
Υπόλογος Διευθυντής

Ζυγοβιστίου 36 &, Οδυσσέα Ελύτη, Πάτρα
Τ.Κ. 263 33 Αχαΐα   Τηλ. 2610 335628
Κιν. 6976 796666

www.patrasdroneacademy.eu
[email protected]

www.facebook.com/patrasdroneacademy/
www.instagram.com/patrasdroneacademy/

Όλη η επικαιρότητα