Ηλεία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΔΕ: Παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής για τη κλιματική αλλαγή

«Το κλίμα αλλάζει… το ίδιο και εμείς!»
Ακούστε το άρθρο

Τα μέτρα και οι δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) καθώς και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης παρουσιάστηκαν χθες σε ημερίδα που πραγματοποίησε στον Πύργο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρος Δημητρογιάννης.

Η εκδήλωση, μετά την επιτυχημένη ημερίδα παρουσίασης στο Αγρίνιο, πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηλείας και είχε τη μορφή διαλόγου με τη συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων του συνόλου των κοινωνικών εταίρων για την εξειδίκευση των έργων και των δράσεων.

Στην εκδήλωση που άνοιξε – ως οικοδεσπότης – ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας, Κώστας Νικολούτσος, κεντρικός Ομιλητής, ήταν ο καθηγητής Χρηματοοικονομικών & Ενεργειακής Οικονομίας/Audencia Business School,Διευθύνων Σύμβουλος/Akuo Energy Greece, Πρόεδρος Επιτροπής του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών/ ΥΠΕΝ, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος ενώ χαιρετισμό απεύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρ. Ανάπτυξης Θοδωρής Βασιλόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πύργου, Γιάννης Αργυρόπουλος και η εκπρόσωπος της βουλευτού Ηλείας, Διονυσίας – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Τίτα Τερζή.

Στόχος του σχεδίου είναι ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων προσαρμογής της Περιφέρειας στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της μελέτης και σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της ΥΑ11258/2017, πραγματοποιήθηκε ανάλυση τάσεων για τις κυριότερες κλιματικές μεταβλητές, με βάση κλιματικές προβολές από διεθνώς αναγνωρισμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα (RCMs), και σε χωρική ανάλυση 12,5km x 12,5km.

Η ανάλυση τάσεων πραγματοποιήθηκε για βραχυπρόθεσμο (2011- 2030), μεσοπρόθεσμο (2031-2050) και μακροπρόθεσμο (2081-2100) χρονικό ορίζοντα, και για τρία σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5) της 5ης έκθεσης για την κλιματική αλλαγή (AR5, IPCC, 2014) της IPCC1 .

Οι κλιματικές μεταβολές εκτιμήθηκαν σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της περιόδου 1986-2005 (περίοδος αναφοράς). Επίσης, μελετήθηκαν οι ενδεχόμενες μεταβολές των ακραίων φαινομένων (πλημμύρες, καύσωνες, ξηρασία, εισβολές παγετού, ανεμοθύελλες) στην Περιφέρεια, με την ανάλυση πολυάριθμων κλιματικών δεικτών οι οποίοι εξήχθησαν από τις βασικές κλιματικές μεταβλητές.

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά για την ΠΔΕ, έγινε ανάλυση της τρωτότητας 12 βασικών τομέων στην κλιματική αλλαγή, για τα 3 εξεταζόμενα σενάρια και τους 3 χρονικούς ορίζοντες, και εντοπίστηκαν οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο (εκτίμηση επιπτώσεων).

Με βάση τις τομεακές και χωρικές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν από αυτή τη διαδικασία, προτάθηκαν τελικά τα μέτρα και οι δράσεις για την αποφυγή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, προτάθηκαν μέτρα και δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την αποκατάσταση αυτών.

Οι βασικοί πυλώνες του ΠΕΣΚΑ ΠΔΕ είναι η Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας σε όλους τους τομείς και περιοχές προτεραιότητας, με δράσεις προσαρμογής που συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης – Παρακολούθηση υλοποίησης και αποτελεσματικότητας δράσεων, η Ενδυνάμωση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή δημιουργία νέων δομών και η Επικοινωνία και διάχυση πληροφορίας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι του ΠεΣΠΚΑ ΠΔΕ που είναι η Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή και η εφαρμογή αυτών στις δράσεις των φορέων της Περιφέρειας, η Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, η Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους , η Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής και η Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος
«Έχουμε βάλει το θεμέλιο λίθο και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μαζί με τους πολίτες»

Είχαμε δεσμευθεί να κάνουμε μετά την κατάθεση του σχεδίου της κλιματικής αλλαγής τρεις εκδηλώσεις σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο προκειμένου να παρουσιάσουμε ανά Περιφερειακή Ενότητα το περιφερειακό σχέδιο για την κλιματική αλλαγή που μπορεί τα επόμενα χρόνια να μας χρησιμεύσει και αποτελεί ένα σχέδιο απορρόφησης πόρων και σχεδιασμού των νέων έργων που πρόκειται να γίνουν. Παράλληλα, συζητήσαμε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών και στις επιχειρήσεις.

Ακόμα, έχουμε έτοιμες προτάσεις για να καταθέσουμε ώστε σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις κρίσεις. Απομένουν πολλά να γίνουν, όμως θεωρούμε ότι έχουμε βάλει το θεμέλιο λίθο και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μαζί με την κοινωνία των πολιτών».

Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής Χρηματοοικονομικών & Ενεργειακής Οικονομίας

«Πολύ καλή πρωτοβουλία της ΠΔΕ, όλοι πλέον ενδιαφέρονται για την ενεργειακή κρίση». «Η συζήτηση και η συνάντηση που κάναμε είναι πολύ επίκαιρη και πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να μαζέψει φορείς και ιδιώτες από το ευρύ φάσμα και των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων

Όλοι πλέον ενδιαφέρονται για την ενεργειακή κρίση, για το κόστος της ενέργειας, για το πώς αυτό μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας και βέβαια για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις που υπάρχουν όσον αφορά την περιβαλλοντική κρίση».

Όλη η επικαιρότητα