Περιφέρεια: Συζήτηση για την κατάργηση της Νομικής Σχολής Πατρών

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη συζήτηση για την κατάργηση της Νομικής Σχολής Πατρών συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, την προσεχή Πέμπτη 18 Ιουλίου, στις 3:00 το μεσημέρι, στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας, στην Πάτρα.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, είναι οι εγκρίσεις δημοπράτησης εργολαβιών, για διάφορες δράσεις που αφορούν στην συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενημέρωση για διάφορες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση καθορισμού διεξαγωγής δημοπρασίας για υποέργα στην Αιγιαλεία και στα Καλάβρυτα, αλλά και για το έργο που αφορά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δρόμου Κουνινα-Ρακιτα-Λεόντιο, στο Αίγιο.