Ηλεία Πολιτισμός

Περισσότεροι οι επισκέπτες στην Αρχαία Ολυμπία

Αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 13,0% και αύξηση κατά 12,1% στους Αρχαιολογικούς χώρους, παρατηρήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αύξηση, παρατηρήθηκε και στα Μουσεία και στον Αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, σε μικρότερο όμως ποσοστό.

Συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρατηρήθηκε αύξηση και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 11,0% καθώς και αύξηση των εισπράξεων κατά 15,8%. Στους Αρχαιολογικούς χώρους, οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν κατά 20,2% και οι εισπράξεις κατά 9,5%.

Στην Ολυμπία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τον Σεπτέμβρη του 2016 επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας 13.601 επισκέπτες και τον Σεπτέμβρη του 2017 οι επισκέπτες ήταν 14.892, αυξημένοι κατά 9,5%. Αντίστοιχα, τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ολυμπίας επισκέφθηκαν 54.093 τον Σεπτέμβρη του 2016 και 57.947 τον Σεπτέμβρη του 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,1%.

Όσον αφορά τα χρονικά διαστήματα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2016 και 2017, οι επισκέψεις στο Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο ήταν 104.785 και 355.452 (το 2016) και 120.330 και 397.207  (το 2017) αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση 14,8% στο Μουσείο και 11,7% στον Αρχαιολογικό χώρο.

Όλη η επικαιρότητα