Περιβάλλον

Περιβάλλον: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Τι προβλέπει

Χθες Πέμπτη κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου “Στη χώρα μας ο κατάλογος των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 περιελάμβανε μέχρι πρόσφατα 419 περιοχές αριθμός που αυξήθηκε σε 446 με την ένταξη νέων περιοχών και την διερεύνηση των ορίων υφιστάμενων περιοχών”, ενώ διευκρινίζεται ότι “Με τον παρόντα νόμο επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών μέσω του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και την εκπλήρωση υποχρεώσεων της χώρας”.

Συγκεκριμένα, σημειώνει το σχέδιο νόμου οτι για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) η χώρα μας βρίσκεται στη φάση της Αιτιολογημένης Γνώμης για υποχρεώσεις που έπρεπε να είχαν καλυφθεί από το Καλοκαίρι του 2012 ενώ για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) έχει ξεκινήσει διαδικασία EU Pilot. Ο παρών νόμος αποτελεί μεταξύ άλλων μέρος των ενεργειών του υπουργείου Ενέργειας προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων από αυτές τις διαδικασίες. Έτσι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης νέου κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση και διοίκηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, στο οποίο οι Φορείς Διαχείρισης κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο ως ένας θεσμός περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και ένα “εργαλείο” διαμόρφωσης και υλοποίησης συνεργατικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

“Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της χώρας με ενιαίο τρόπο, με την ένταξή τους στη χωρική αρμοδιότητα Φορέων Διαχείρισης μέσω της επέκτασης των περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων 28 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της ίδρυσης οκτώ νέων Φορέων Διαχείρισης”, επισημαίνεται στο σχέδιο νόμου.

Συνοπτικά με το σχέδιο νόμου:

1. ρυθμίζεται η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ στις 445 από τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας,

2. συγκροτούνται μικρότερα και αποδοτικότερα σχήματα διοίκησης (επταμελή ΔΣ),

3. δίνεται η δυνατότητα σύστασης άμισθων συμβουλευτικών επιτροπών για την υποβοήθηση του έργου των ΔΣ και των ΦΔΠΠ συνολικά,

4. επικαιροποιείται το έργο των ΦΔΠΠ και οι αρμοδιότητες των διοικητικών τους συμβουλίων, με έμφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και διαβούλευσης, παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση,

5. συνεχίζεται η απασχόληση των υφιστάμενων εργαζομένων των ΦΔΠΠ, με παράταση των συμβάσεών τους μέχρι την ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για οκτάμηνες συμβάσεις (εντός του 2018, έτος για το οποίο ισχύουν περιορισμοί στις προσλήψεις και δεν είναι δυνατό να λάβουν χώρα διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου),

6. προβλέπονται οι πόροι των ΦΔΠΠ, με ειδικές αναφορές σε πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ για πρώτη φορά στα χρονικά,

7. τίθενται διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού και του έργου των ΦΔΠΠ συνολικά, σε ετήσια βάση, και

8. ρυθμίζονται εκκρεμότητες επί οργανωτικών ζητημάτων και επί της λειτουργίας των ΦΔΠΠ (σχετικά με το ωράριο λειτουργίας, την κάλυψη οδοιπορικών, εξόδων για καύσιμα κ.ά.).

Ειδικά για την Δυτική Ελλάδα, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου επεκτείνεται επίσης σε σχέση με την αρχική του χωρική αρμοδιότητα καλύπτοντας συνολικά 11 περιοχές του Δικτύου, μεταξύ των οποίων το σύνολο του Κυπαρισσιακού Κόλπου, που, όπως αναφέρεται, αποτελεί το σημαντικότερο αναπαραγωγικό ενδιαίτημα της θαλάσσιας χελώνας Caretta – Caretta τα τελευταία χρόνια.

Δείτε παρακάτω την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου “Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Άλλες Διατάξεις”:

AITIOLOGIKH EKTHESH FOREIS DIAXEIRISHS

Όλη η επικαιρότητα