Οικονομία

Ποιες επιχειρήσεις είναι οι καλύτεροι… πελάτες της εφορίας

Υπερσυγκέντρωση κερδών και φόρων χαρακτηρίζει το ελληνικό επιχειρείν. Με καθυστέρηση ετών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων. Και από αυτά προκύπτει ότι οι 8 στις 10 εταιρείες, είτε εμφανίζουν ζημιές επί σειρά ετών, είτε εμφανίζονται να επιβιώνουν με κέρδη της τάξεως των 1000 ευρώ μηνιαίως.

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:

  1. 97.144 νομικά πρόσωπα, δηλαδή περίπου τα 39 στα 100 έχουν ζημιές. Αυτές οι επιχειρήσεις, αντί να πληρώνουν φόρους ζητούν επιστροφές οι οποίες με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ανέρχονται περίπου στα 434 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το 2015, οι ζημιογόνες επιχειρήσεις ήταν 92.431. Δηλαδή, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, οι ζημιογόνες εταιρείες αυξήθηκαν κατά 5000 με αποτέλεσμα να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των νομικών προσώπων με φοροδοτική ικανότητα.
  2. Εκτός από τις ζημιογόνες εταιρείες, υπάρχουν και αυτές που εμφανίζουν μηδενικό τελικό αποτέλεσμα. Το 2016, μηδενικά κέρδη και αντίστοιχα μηδενική συμβολή στα φορολογικά έσοδα είχαν 61.186 νομικά πρόσωπα ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.
  3. Περίπου 34.090 επιχειρήσεις δήλωσαν κέρδη έως και 10.000 ευρώ, 8100 εταιρείες εμφάνισαν κέρδη από 10 έως 15 χιλιάδες ευρώ ενώ επιπλέον 8375 εταιρείες είχαν κέρδη από 15000 έως 22.000 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά το 83,71% των νομικών προσώπων της χώρας είτε είναι ζημιογόνα, είτε έχουν μηδενικά κέρδη, είτε εμφανίζονται να αποδίδουν στους μετόχους τους λιγότερα από 1000 ευρώ τον μήνα αν ληφθούν υπόψη και οι υπέρογκοι φόροι που επιβάλλονται σε κέρδη και μερίσματα οι οποίοι και φτάνουν να αντιστοιχούν περίπου στο 41% των κερδών.

Ένας πολύ μικρός αριθμός μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων οι οποίες εμφανίζουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο των φορολογητέων κερδών και πληρώνουν ανάλογα με το μεγαλύτερο μερίδιο των φόρων. Κέρδη άνω των 10.000 ευρώ μηνιαίως (ή 120.000 ευρώ ετησίως) δηλώνουν 11.440 νομικά πρόσωπα. Αυτά είναι που μοιράζονται τα 9,79 δις. ευρώ από τα περίπου 11,7 δις. ευρώ που είναι τα κέρδη όλου του ελληνικού επιχειρείν, σύμφωνα τουλάχιστον με το περιεχόμενο των φορολογικών δηλώσεων. Είναι προφανής η υπερσυγκέντρωση και των κερδών αλλά και των φόρων που πληρώνονται.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 97.144
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ 61.186
0 < 10.000 34.090
10.001 15.000 8.100
15.001 22.000 8.375
22.001 30.000 7.046
30.001 45.000 8.874
45.001 60.000 5.566
60.001 90.000 6.180
90.001 120.000 3.364
120.001 150.000 2.189
150.001 220.000 2.908
220.001 300.000 1.706
300.001 450.000 1.611
450.001 600.000 783
600.001 750.000 501
750.001 900.000 302
900.001 1.200.000 372
1.200.001 1.500.000 222
1.500.001 1.800.000 152
1.800.001 2.100.000 112
2.100.001 2.400.000 75
2.400.001 2.700.000 56
2.700.001 3.000.000 38
3.000.001 3.500.000 68
3.500.001 4.000.000 48
4.000.001 4.600.000 41
4.600.001 5.200.000 37
5.200.001 5.800.000 28
5.800.001 7.500.000 56
> 7.500.000 135
ΣΥΝΟΛΑ 251.417
Πηγή: fpress.gr

Όλη η επικαιρότητα