Μεσσηνία

Οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη 8 ατόμων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκαν, χθες, οι πίνακες επιτυχόντων όσον αφορά στις προκηρύξεις για την πρόσληψη 8 ατόμων προς στελέχωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, με κονδύλια από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»).

Θα προσληφθούν 3 άτομα ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, 3 άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 2 άτομα ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών. Το συγκεκριμένο προσωπικό θα απασχοληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Για τις θέσεις είναι δυνατή η κατάθεση ενστάσεων στο Δήμο Καλαμάτας, εντός 10 ημερών από σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου.

Όλη η επικαιρότητα