Πληρώνονται οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας για τα Βιολογικά του 2014

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία – πενταετία», για το έτος εφαρμογής 2014, όπως ενημέρωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Ηλείας.

Οι καταστάσεις πληρωμής έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Περιλαμβάνουν 18 δικαιούχους παραγωγούς και 1 απορριπτόμενο, ενώ το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 87.787,84 ευρώ.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας, οι δικαιούχοι καθώς και οι απορριπτόμενοι παραγωγοί, μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη (27 Δεκεμβρίου 2017), στην έδρα της Υπηρεσίας (Διοικητήριο – Πύργος).

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή στους δικαιούχους παραγωγούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση (Διοικητήριο – Πύργος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2621360108).