Γυναίκα

Πως αλλάζουν τους άντρες οι γυναίκες

arheio_lipsis.jpg

Πολλές πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η στενή σχέση των αντρών με τις γυναίκες μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη στάση και τη συμπεριφορά τους, στο σπίτι και στην εργασία, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο :

Οι άντρες επιχειρηματίες όταν κάνουν γιους, αμείβουν συνήθως  λιγότερο τους υπαλλήλους τους και περισσότερο τους ίδιους. Αυτό όμως δεν ισχύει με τις κόρες. Στην πραγματικότητα, οι άνδρες επιχειρηματίες με πρωτότοκες κόρες αμείβουν περισσότερο τους υπαλλήλους τους, και δίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στις γυναίκες υπαλλήλους.   [ 1 ]

Επιπλέον, οι άνδρες που έχουν κόρες είναι λιγότερο προσκολλημένοι στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Για παράδειγμα, είναι λιγότερο πιθανό να συμφωνούν με την άποψη ότι “η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι”, και πιο πιθανό να συμφωνούν ότι και οι άνδρες θα πρέπει να πλένουν τα πιάτα και να κάνουν άλλες δουλειές στο σπίτι. [ 2 ]

Όμως, όταν έχουν αδελφή, αυτό φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι άνδρες τείνουν να υποστηρίζουν περισσότερο τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, γίνονται πιο συντηρητικοί όσο αφορά τις πολιτικές τους απόψεις, και είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν δουλειές στο σπίτι. [ 3 ]

Οι άνδρες που έχουν γυναίκες που ασχολούνται με τα οικιακά, υποστηρίζουν την παραδοσιακή κατανομή της εργασίας μεταξύ των φύλλων. Έχουν την τάση να μη συμφωνούν με το να δουλεύουν οι γυναίκες, να θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν πολλές γυναίκες υπαλλήλους λειτουργούν λιγότερο ομαλά, και δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για να εργαστούν σε επιχειρήσεις που διευθύνουν γυναίκες. Επιπλέον αρνούνται περισσότερες φορές την προαγωγή σε γυναίκες, ακόμα και όταν έχουν τα απαραίτητα προσόντα.[ 4 ]

Από την άλλη μεριά, όταν στην εργασία τους οι άντρες συνυπάρχουν με γυναίκες, αυτό ενθαρρύνει την ισότητα στο σπίτι. Επιπλέον, οι άνδρες αναλαμβάνουν περισσότερες δουλειές στο σπίτι όταν μετακινούνται από ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα, όπως είναι οι κατασκευές ή η μηχανολογία , σε ένα επάγγελμα που κυριαρχούν οι γυναίκες, όπως είναι οι νοσηλευτές και οι δάσκαλοι. [ 5 ]

Όμως, οι μη παραδοσιακές επαγγελματικές σταδιοδρομίες, δεν σημαίνουν πάντα μη παραδοσιακούς ρόλους στο σπίτι. Οι άνδρες των οποίων η σύζυγος κερδίζει περισσότερα και έχει μεγαλύτερο εισόδημα,  συνεισφέρουν λιγότερο στις οικιακές εργασίες, σε σχέση με τους άλλους άντρες. Όσο περισσότερο πιστεύει ένας άνδρας στον παραδοσιακό ρόλο του, τόσο περισσότερο τον ενοχλεί το οικονομικό χάσμα. Οι άνδρες αυτοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τη σχέση τους. Αντιθέτως, οι άνδρες που δεν πιστεύουν τόσο πολύ στον παραδοσιακό ρόλο τους, δεν νοιάζονται τόσο πολύ που οι σύντροφοί τους βγάζουν περισσότερα χρήματα από τους ίδιους.  [ 6 ]

Προφανώς, η καλύτερη λύση για τις γυναίκες που θέλουν να προοδεύσουν στην εργασία  τους αλλά επιζητούν και δίκαιη κατανομή των εργασιών στο σπίτι είναι η εξής:

Να εργαστούν για έναν άντρα επιχειρηματία που έχει πολλές κόρες, δεν έχει  αδελφές, και είναι παντρεμένος με μια εργαζόμενη σύζυγο.

Να παντρευτούν έναν άνδρα που έχει πολλές γυναίκες συναδέλφους, και έχει εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας μεγαλύτερο από το δικό τους.

antikleidi.com


Γυναίκα

Πως αλλάζουν τους άντρες οι γυναίκες

arheio_lipsis.jpg

Πολλές πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η στενή σχέση των αντρών με τις γυναίκες μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη στάση και τη συμπεριφορά τους, στο σπίτι και στην εργασία, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο :

Οι άντρες επιχειρηματίες όταν κάνουν γιους, αμείβουν συνήθως  λιγότερο τους υπαλλήλους τους και περισσότερο τους ίδιους. Αυτό όμως δεν ισχύει με τις κόρες. Στην πραγματικότητα, οι άνδρες επιχειρηματίες με πρωτότοκες κόρες αμείβουν περισσότερο τους υπαλλήλους τους, και δίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στις γυναίκες υπαλλήλους.   [ 1 ]

Επιπλέον, οι άνδρες που έχουν κόρες είναι λιγότερο προσκολλημένοι στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Για παράδειγμα, είναι λιγότερο πιθανό να συμφωνούν με την άποψη ότι “η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι”, και πιο πιθανό να συμφωνούν ότι και οι άνδρες θα πρέπει να πλένουν τα πιάτα και να κάνουν άλλες δουλειές στο σπίτι. [ 2 ]

Όμως, όταν έχουν αδελφή, αυτό φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι άνδρες τείνουν να υποστηρίζουν περισσότερο τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, γίνονται πιο συντηρητικοί όσο αφορά τις πολιτικές τους απόψεις, και είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν δουλειές στο σπίτι. [ 3 ]

Οι άνδρες που έχουν γυναίκες που ασχολούνται με τα οικιακά, υποστηρίζουν την παραδοσιακή κατανομή της εργασίας μεταξύ των φύλλων. Έχουν την τάση να μη συμφωνούν με το να δουλεύουν οι γυναίκες, να θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν πολλές γυναίκες υπαλλήλους λειτουργούν λιγότερο ομαλά, και δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για να εργαστούν σε επιχειρήσεις που διευθύνουν γυναίκες. Επιπλέον αρνούνται περισσότερες φορές την προαγωγή σε γυναίκες, ακόμα και όταν έχουν τα απαραίτητα προσόντα.[ 4 ]

Από την άλλη μεριά, όταν στην εργασία τους οι άντρες συνυπάρχουν με γυναίκες, αυτό ενθαρρύνει την ισότητα στο σπίτι. Επιπλέον, οι άνδρες αναλαμβάνουν περισσότερες δουλειές στο σπίτι όταν μετακινούνται από ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα, όπως είναι οι κατασκευές ή η μηχανολογία , σε ένα επάγγελμα που κυριαρχούν οι γυναίκες, όπως είναι οι νοσηλευτές και οι δάσκαλοι. [ 5 ]

Όμως, οι μη παραδοσιακές επαγγελματικές σταδιοδρομίες, δεν σημαίνουν πάντα μη παραδοσιακούς ρόλους στο σπίτι. Οι άνδρες των οποίων η σύζυγος κερδίζει περισσότερα και έχει μεγαλύτερο εισόδημα,  συνεισφέρουν λιγότερο στις οικιακές εργασίες, σε σχέση με τους άλλους άντρες. Όσο περισσότερο πιστεύει ένας άνδρας στον παραδοσιακό ρόλο του, τόσο περισσότερο τον ενοχλεί το οικονομικό χάσμα. Οι άνδρες αυτοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τη σχέση τους. Αντιθέτως, οι άνδρες που δεν πιστεύουν τόσο πολύ στον παραδοσιακό ρόλο τους, δεν νοιάζονται τόσο πολύ που οι σύντροφοί τους βγάζουν περισσότερα χρήματα από τους ίδιους.  [ 6 ]

Προφανώς, η καλύτερη λύση για τις γυναίκες που θέλουν να προοδεύσουν στην εργασία  τους αλλά επιζητούν και δίκαιη κατανομή των εργασιών στο σπίτι είναι η εξής:

Να εργαστούν για έναν άντρα επιχειρηματία που έχει πολλές κόρες, δεν έχει  αδελφές, και είναι παντρεμένος με μια εργαζόμενη σύζυγο.

Να παντρευτούν έναν άνδρα που έχει πολλές γυναίκες συναδέλφους, και έχει εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας μεγαλύτερο από το δικό τους.

antikleidi.com


Όλη η επικαιρότητα