Οικονομία

Πώς θα μειωθούν τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα με… 20 ευρώ

Ακούστε το άρθρο

To μεγάλο ξεκαθάρισμα της ηλεκτρονικής βάσης των Ιχδων θα επιχειρήσουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών μέσα στον Σεπτέμβριο με διπλό στόχο: πρώτον να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ανασφάλιστων αυτοκινήτων και δεύτερον να καταλογιστούν τα τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών σε όσους έχουν διαφύγει μέχρι τώρα.

Το βάρος σε αυτή τη φάση, θα πέσει σε περίπου 300.000 οδηγούς οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν στην κατοχή τους ανασφάλιστα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά πριν από το 2003. Πολλοί από αυτούς τους οδηγούς, είτε έχουν πωλήσει τα οχήματά τους χωρίς να έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά η συναλλαγή, είτε έχουν πέσει θύματα κλοπής, είτε κυκλοφορούν ανασφάλιστοι είτε έχουν παρατήσει το ΙΧ τους χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ακινησίας. Με απόφαση που θα εκδώσει το υπουργείο Μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους οδηγούς να απαλλαγούν στα χαρτιά από το όχημά τους πληρώνοντας μόνο ένα ποσό της τάξεως των 20 ευρώ. Βέβαια, θα ακολουθήσουν έλεγχοι και όσοι εντοπιστούν να κάνουν ψευδή δήλωση, πέραν από τις άλλες κυρώσεις θα πληρώνουν και πρόστιμο 1500 ευρώ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οικειοθελούς προσέλευσης των ενδιαφερόμενων, τη σκυτάλη θα παραλάβει το υπουργείο Οικονομικών πρώτον για να καταλογίσει τα παράβολα στα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και δεύτερον για να χρεώσει τα τέλη κυκλοφορίας που δεν έχουν πληρωθεί.

Από τα 1,15 εκατομμύρια ανασφάλιστα αυτοκίνητα που είχε εντοπίσει προ εβδομάδων το υπουργείο Οικονομικών, αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι έχουν απομείνει περίπου 450.000. Περίπου 700.000 οδηγοί έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους –ή τα έχουν θέσει σε ακινησία- υπό την απειλή των προστίμων. Αυτό που εκκρεμεί πλέον είναι να γίνει το ξεκαθάρισμα και στους υπόλοιπους 450.000. Στους οδηγούς θα δοθεί ένα χρονικό περιθώριο να ξεκαθαρίσουν με τη λύση του «20ευρου». Μετά, θα γίνει η τελική διασταύρωση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων αλλά και αυτών που δεν θα έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει βεβαιώσει τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας μόνο για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά το 2010 ενώ έχουν βεβαιωθεί οφειλές για την περίοδο μετά το 2013. Για ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν το 2010 θα διερευνηθούν (με το που θα ολοκληρωθεί το ξεκαθάρισμα της βάσης δεδομένων) όλες οι οφειλές πριν το 2013. Είναι βέβαιο ότι αυτοί που θα εμφανιστούν με οφειλές θα ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα οπότε το υπουργείο Οικονομικών θα χρειαστεί να στείλει μαζικά ειδοποιητήρια για να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά.

Η ρύθμιση των 20 ευρώ

Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι εμφανίζονται να έχουν παλαιά αυτοκίνητα στην κατοχή τους τα οποία δεν υπάρχουν πλέον; Η νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξειδικευτεί ακόμη με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπει τα εξής:

  • Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόµιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήµατος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004, γεγονός που βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και κάθε άλλο διαθέσιµο αποδεικτικό έγγραφο.
  • Εφόσον για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας ηµεροµηνίας διάλυσης, αχρήστευσης ή καταστροφής του οχήµατος, έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας, αυτά δεν επιστρέφονται
  • Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου.
  • Με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση παραδίδονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος τη διαγραφή. Αίτηση διαγραφής μπορεί να υποβληθεί και από κληρονόµους,
    µετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονοµιάς, για κληρονοµηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004.
  • Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής µε ηµεροµηνία 4.3.2004, εκτός εάν από επίσηµο δηµόσιο έγγραφο που συνυποβάλλεται µε την υπεύθυνη δήλωση, αποδεικνύεται ότι η καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πραγµατοποιήθηκε πριν την ηµεροµηνία αυτή. Στην περίπτωση αυτή ως ηµεροµηνία διαγραφής ορίζεται η ηµεροµηνία που προκύπτει από το έγγραφο.
  • Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των οχηµάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής ύψους 20 ευρώ.
  • Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήµατος που βασίστηκε αποδεδειγµένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου ύψους 1.500 ευρώ. Το όχηµα κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δηµοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού για το Νοµό Αττικής ή στο αρµόδιο Τελωνείο για τους υπόλοιπους νοµούς.

fpress.gr

Όλη η επικαιρότητα