Πόσο σημαντικό είναι να ταξιδεύουμε!

Η περιήγηση,  η εκδρομή, αποτελεί τον πιο άμεσο και βιωματικό τρόπο επαφής με την τοπική ιστορία και κληρονομιά.  Κάθε τόπος αφηγείται μία ιστορία για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέπτονται, δρουν, χρησιμοποιούν τη γλώσσα,  επικοινωνούν μεταξύ τους, προσεύχονται, αγαπούν!

Κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιμα, τις δικές του συνήθειες,  τον δικό του τρόπο να εκφράζει την εθνική μας συνείδηση.  Όταν, λοιπόν,  η εκδρομή δεν έχει  χαρακτήρα μόνο τουριστικό, αλλά συνδυάζει και τα χαρακτηριστικά της περιήγησης, τότε λειτουργεί ως φορέας παιδείας, διδάσκει και διαπαιδαγωγεί, διευρύνει τους ορίζοντες, εμπλουτίζει τη σκέψη, τη γνώση, την κουλτούρα ιδιαίτερα του νέου ανθρώπου, εξοικειώνει με την ιδιαίτερη παράδοση ενός τόπου,  συμπληρώνει την παιδεία και τον πολιτισμό του!

Η επίσκεψη σε αρχαιολογικούς τόπους, σε τόπους όπου φιλοξενούνται μνημεία περασμένων εποχών, σε μουσεία και σε χώρους με ιστορικό ενδιαφέρον, αποτελεί έναν ακόμα βιωματικό και άρα αποτελεσματικό τρόπο επαφής του νέου με την παράδοσή μας! Κάθε ιστορικό μνημείο αποτελεί έκφραση του ελληνικού χώρου.  Αποτελεί γέφυρα που μας συνδέει με την εποχή και τους ανθρώπους που το δημιούργησαν.  Αποκαλύπτει, εκτός από τις αισθητικές,  τις ιδιαίτερες ιστορικές, πολιτικές, και κοινωνικές συνθήκες που το γέννησαν. Αποτυπώνει τον πολιτισμό μέσα στο χώρο και στο χρόνο!

Σήμερα μάλιστα, η πραγματικότητα της ηλεκτρονικής εποχής προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι νέοι την παράδοση με αρωγό την τεχνολογία! Τα οπτικοακουστικά μέσα της εποχής, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, επιτρέπουν τόσο την πρόσληψη πληροφοριών για ένα τόπο όσο και τη σύνθεση εργασιών, ερευνητικών δηλαδή μελετών από τους ίδιους τους νέους, που είτε μόνοι είτε με αφορμή κάποια μαθητική δραστηριότητα, δύνανται να ανακαλύψουν τόπους, έθιμα, παραδόσεις. Να συγκροτήσουν δηλαδή μέσα τους την πολιτιστική και εθνική τους ταυτότητα!

Ακόμα και η ανάπτυξη εθελοντικής δράσης, η συμμετοχή δηλαδή του νέου σε προγράμματα που αφορούν την προστασία ορισμένων τόπων, τη συντήρηση και ανάδειξη ιστορικών περιοχών ή περιοχών με γενικότερο πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα αγροτουρισμού, μπορούν να λειτουργήσουν ως ευκαιρίες επαφής και γνωριμίας του νέου με την παράδοση και την εθνική μας κληρονομιά!
Τα ταξίδια λοιπόν αποτελούν έναν παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο επαφής των ανθρώπων με τα ανεκτίμητα αγαθά του πολιτισμού κάθε εποχής και κάθε λαού χαρίζοντας μας απλόχερα τη δύναμη της αληθινής παιδείας!