Ελλάδα

Πότε παίρνουν σύνταξη οι υπάλληλοι των Δήμων

syntakseis.jpg

Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανάλογα με το αν υπάγονται στο καθεστώς του Δημοσίου ή του ΙΚΑ.

Επιπλέον τα όρια ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε έγινε η «είσοδος» στην αγορά εργασίας αλλά και το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού Δικαίου: «Οι μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι που έχουν διοριστεί σε οργανικές θέσεις συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου ενώ όσοι υπηρετούν με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με βάση τις διατάξεις του ΙΚΑ». Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι. Για τους μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους ως έναρξη του χρόνου προσμέτρησης της υπηρεσίας ως δημόσιας λαμβάνεται υπ’ όψιν το σχετικό ΦΕΚ διορισμού. Αν έχουν παρέλθει 30 ημέρες από τη δημοσίευσή του και μέχρι την ορκωμοσία λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία ορκωμοσίας.

«Παλαιοί» ασφαλισμένοι είναι όσοι έχουν έστω μία ημέρα απασχόλησης στο Δημόσιο, σε δήμο ή Κοινότητα πριν το 1983 με οποιοδήποτε καθεστώς. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι τυχεροί, καθώς υπάγονται σε ευνοϊκότερο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Η πιο συμφέρουσα επιλογή για τους άνδρες που ανήκουν σε αυτό το καθεστώς είναι η συμπλήρωση 35ετίας και η συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας. Για τη συμπλήρωση 35ετίας μπορεί να εξαγοραστεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας με κόστος 6,675 επί των συντάξιμων αποδοχών όχι όμως κάποιος άλλος από τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης. Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν και για τις γυναίκες. Το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης και την οικογενειακή κατάσταση (δηλαδή αν είναι άγαμες ή έγγαμες).

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως χρόνος που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα ασφάλισης πρέπει να εξαγοραστεί με αντίτιμο 7% επί των συντάξιμων αποδοχών (περίπου 120 ευρώ τον μήνα). Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται ως όλος ο χρόνος να έχει διανυθεί στο Δημόσιο. Στις περιπτώσεις που η έναρξη απασχόλησης στο Δημόσιο (οποιαδήποτε υπηρεσία) ή τον Δήμο ή την Κοινότητα τοποθετείται μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 αλλάζουν τα όρια ηλικίας. Η ηλικία «εξόδου» είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος, ενώ κερδισμένοι είναι οι άντρες που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011- 2012 (προβλέπονται μειωμένα όρια).

Σε περίπτωση που η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 ή μειωμένη στα 62. Εναλλακτικά καταβάλλεται πλήρης σύνταξη στα 62 αλλά με 40 έτη ασφάλισης.

2. Υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Οι εργαζόμενοι σε ΟΤΑ που ανήκουν στην κατηγορία των αορίστου χρόνου έχουν διατηρήσει ως σήμερα φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Οσοι δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 ακολουθούν πλέον τα αυξημένα όρια ηλικίας (πλήρη σύνταξη στα 67 και μειωμένη στα 62). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο ΙΚΑ δεν υπάρχει διαφορετικό καθεστώς για τους πριν και μετά το 1983 ασφαλισμένους. Ετσι ισχύουν ενιαίες ρυθμίσεις για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι το τέλος του 1992, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η θεμελίωση γίνεται με ταυτόχρονη ύπαρξη των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και του ορίου ηλικίας.

Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών «κλειδώνει» το δικαίωμα και η έξοδος μπορεί να γίνει όποτε συμπληρωθεί το κατά περίπτωση όριο ηλικίας (σταδιακά αυξάνονται και οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης). Για ταχύτερη έξοδο μπορούν να αναγνωριστούν τέσσερα πλασματικά για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το 2011, πέντε το 2012, έξι φέτος και επτά χρόνια από το 2014. Για την πλειοψηφία των πλασματικών ετών το κόστος εξαγοράς είναι 168 ευρώ τον μήνα.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως ενιαίες ρυθμίσεις ισχύουν σε Δημόσιο και ΙΚΑ για τους «νέους» ασφαλισμένους, που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΡΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982)
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
15
Οποτεδήποτε
65
—-
25
Μέχρι 31/12/1997
55
32
25
1998
60,5
32,5
25
1999
61
33
25
2000
61,5
33,5
25
2001
62
34
25
2002
62,5
34,5
25
2003
63
35
25
2004
63,5
35
25
2005
64
35
25
2006
64,5
35
25
μετά την 1/1/2007
65
35
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΡΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1983 ΕΩΣ ΚΑΙ 1992)
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
25
Μέχρι 31/12/ 2010
65 πλήρη – 60 μειωμένη
25
2011
61 πλήρη – 56 μειωμένη
25
2012
63 πληρη- 58 μειωμένη
25
2013
67 πλήρη – 62 μειωμένη
35
Μέχρι 31/12/2010
58
36
2011
58
37
2012
59
40
2013
62
ΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)
Κατηγορία
Ημέρες Ασφάλισης
Ετος Συμπλήρωσης
Για πλήρη σύνταξη
Για μειωμένη σύνταξη
Παρατηρήσεις
Ανδρες
10.000
Μέχρι την 31/12/2010
62
60
Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία
10.000
2011
63
60
10.000
2012
63,5
60
10.000
2013
67
62
10.500
Μέχρι την 31/12/2010
58
10.800
2011
58
11.100
2012
59
12.000
2013
62
Γυναίκες έγγαμες (Ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1982) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1992
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
15
Μέχρι 31/12/1992
53
22
25
Μέχρι 31/12/2010
60 πλήρη – 55 μειωμ.
15,5
1993
53
22,5
25
2011
61 πλήρη – 56 μειωμ.
16
1994
53
23
25
2012
63 πλήρη – 58 μειωμ.
16,5
1995
53
23,5
25
Από την 1η/1/2013
67 πλήρη – 62 μειωμ.
17
1996
53
24
35
Μέχρι 31/12/2010
58
17,5
1997
53
24,5
36
2011
58
17,5
1998
58,5
24,5
37
2012
59
17,5
1999
59
24,5
40
2013
62
17,5
2000
59,5
24,5
     
17,5
Μετά την 1η/1/2001
60
24,5
     
ΙΚΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία.
4.500
Μέχρι 31/12/2010
60
55
4.500
2011
61
56
4.500
2012
62
57
4.500
2013
67
52
10.000
Μέχρι 31η/12/2010
57
55
10.400
2011
58
56
10.800
2012
58,5
56,5
12.000
2013
62

Τι ισχύει για γονείς ανήλικων τέκνων

Ενιαίες ρυθμίσεις ισχύουν για τους γονείς (άντρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν 25ετία στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Κερδισμένοι βγαίνουν οι άντρες με ανήλικα, καθώς μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο με μειωμένα όρια ηλικίας.

Το όριο συνταξιοδότησης είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Σε περιπτώσεις που υπάρχει προηγούμενος χρόνος στον ιδιωτικό τομέα που εμποδίζει τη θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 μπορεί ο χρόνος αυτός να μη χρησιμοποιηθεί.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο και για τους γονείς με τρία παιδιά. Μάλιστα οι τρίτεκνοι ακόμη κι αν έχουν συμπληρώσει την 20ετία πριν από το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το ειδικό καθεστώς.

ΔΗΜΟΣΙΟ
 
Ετη ασφάλισης
Ετος θεμελίωσης
Οριο ηλικίας
Γονείς ανηλίκων
25
2011
52
25
2012
55
25
2013
67
Τρίτεκνοι
21
2011
52
23
2012
55
25
2013
67

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη

Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που θα υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του Δημοσίου, η σύνταξη που θα λάβουν θα είναι αναλογική για τον χρόνο ασφάλισης που θα έχουν μέχρι τη στιγμή της αίτησης και όσο χρόνο αναγνωρίσουν.

Το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστεί στο 80% των συντάξιμων αποδοχών για τα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 και στο 74% για τα υπόλοιπα έτη ως το 2013 αν υποβληθεί το αίτημα εντός του έτους. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί το 2014, το ποσοστό αναπλήρωσης για τα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 θα είναι 73% και ούτω καθεξής για τα υπόλοιπα έτη.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως εφόσον ο υπάλληλος έχει και χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, θα λάβει και τμηματικό ποσό από το ΙΚΑ (ή όποιον άλλο φορέα) για τον χρόνο ασφάλισης που έχει. Στους άνδρες το εν λόγω ποσό είναι μειωμένο κατά 6% κάθε έτος (και μέχρι το 30% στην πενταετία) εφόσον το αναζητήσουν πριν από τα 60.

Για τις γυναίκες η εν λόγω μείωση ισχύει από το 55ο έτος και πίσω.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως η σύνταξη θα υπολογιστεί με τις συντάξιμες αποδοχές του Οκτωβρίου 2011 και όχι με το ενιαίο μισθολόγιο. Τις συντάξιμες αποδοχές αποτελούν ο βασικός μισθός και το επίδομα ειδικής απασχόλησης για τους εργαζομένους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επιπρόσθετα λαμβάνεται υπόψη το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα των 140 ευρώ.

Πηγή Εθνος Συντάξεις

Όλη η επικαιρότητα