Πότε πρέπει να πάτε στην εφορία για φορολογική ενημερότητα

Από την εφορία θα πρέπει να περάσουν πολλοί φορολογούμενοι για να εκδώσουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ακόμη και αν είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται διαδικτυακά κάθε νόμιμη χρήση εκτός της είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Οδηγός της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις – απαντήσεις

1.Μπορώ να λάβω αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμη οφειλή μικρού ποσού;

 

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας (βεβαιωμένες στον ΑΦΜ σας καθώς και οφειλές για τις οποίες έχετε ευθύνη για την καταβολή τους) δεν υπερβαίνουν τα τριάντα ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας για:

-Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

-Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην κεντρικής διοίκησης.

-Μεταβίβαση ακινήτου.

2.Μπορώ να λάβω αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές (άνω των τριάντα ευρώ) και η ρύθμισή μου είναι ενήμερη;

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, μόνο για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου. Για τις λοιπές αιτίες έκδοσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ΔΟΥ.

3.Μπορώ να λάβω αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω μη ληξιπρόθεσμες οφειλές;

-Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, για:

-Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

-Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην κεντρικής διοίκησης.

-Μεταβίβαση ακινήτου στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σας είναι έως και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για εσάς ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου έχετε ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

enikonomia.gr