Ελλάδα Περιβάλλον

«Πράσινο φως» για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων δυτικά της Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «Περιοχή Παραχώρησης 2» που  βρίσκεται δυτικά της Κέρκυρας. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο στην κοινοπραξία των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Total ενώ σύμφωνα με την απόφαση, «δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μίσθωσης».

Έπεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η κύρωση της στη Βουλή.

Όλη η επικαιρότητα