Ηλεία

«Πράσινο φως» για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας

«Πράσινο φως» έδωσε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ήλιδας προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την δημιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Νομού Ηλείας, καθώς ενέκρινε τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας και το αμέσως επόμενο διάστημα ο φάκελος θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.

Ουσιαστικά, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του άρθρου 22 της Διακήρυξης ΒII Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του έργου ‘Μ.Ε.Α. Ηλείας’ με ΣΔΙΤ.

Το έργο  έχει συνολικό προϋπολογισμό 32.992.446,94€ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη μέσω ΕΣΠΑ 17.100.323,41€ και Ιδιωτική Συμμετοχή 15.892.123,53€) και κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ήλιδας, υπό την προεδρία του Δημάρχου Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, προχώρησε η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και των παραρτημάτων αυτής, καθώς και η έγκριση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ).

Η Σύμβαση Σύμπραξης

Η Κοινοπραξία «Μεσόγειος Α.Ε.- J&P ΑΒΑΞ – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», που είναι ανάδοχος του ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης διαγωνισμού, προσκόμισε το σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και τα παραρτήματα αυτής, όπου και συμπεριλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες μεταβολές. Παράλληλα, προσκομίστηκαν και όλα τα συμβατικά έγγραφα που προβλέπονται από την διαδικασία.

Τα παραπάνω παραδόθηκαν στους συμβούλους του έργου, και πιο συγκεκριμένα στην Νομική Σύμβουλο κα Έλσα Παπαγεωργίου και στον εκπρόσωπο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου κ. Δημήτρη Σακελλαριάδη, οι οποίοι συμμετείχαν και στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι σύμβουλοι αφού τα μελέτησαν προχώρησαν σε κοινή εισήγηση, με πίνακες σχολίων επί των προτεινόμενων αλλαγών και τεύχη στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές αυτές και έγιναν αποδεκτές στο σύνολό τους από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναλύθηκαν εκτενώς όλα τα σημεία που αφορούν το έργο και κυρίως τις αλλαγές που προτάθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην σύμβαση.

Οι αλλαγές

Η βασική αλλαγή είναι ότι στην Σύμβαση διαφοροποιείται η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων που θα παραλαμβάνονται από το εργοστάσιο και προβλέπεται πλέον μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας στους 45.000 τόνους αντί των 60.000 τόνων, κάτι το οποίο διαπιστώνεται επίσημα από τα ζυγολόγια του εισερχόμενου φορτίου στην ΜΟΜΑΚ της Τριανταφυλλιάς.

Επίσης, μία ακόμη αλλαγή είναι ότι προχωρά η απ’ ευθείας σύμβαση III μεταξύ του Δήμου, του  ΦοΔΣΑ Ηλείας και του αναδόχου (Κοινοπραξία), προκειμένου τα τρία μέρη να δεσμευτούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για τις πληρωμές των έργων ΣΔΙΤ, δηλαδή την ορθή χρηματοπιστωτική ροή του έργου (η απ’ ευθείας σύμβαση ΙΙΙ είχε εγκριθεί την περασμένη Πέμπτη 18-10-2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Ηλείας ως όφειλε ως Κύριος του Έργου).

Η απόφαση

Η χθεσινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη ψήφιση του θέματος.  Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ουσιαστικά το νέο σχέδιο σύμπραξης και των παραρτημάτων αυτής, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, καθώς και την έγκριση των λοιπών εγγράφων, διαπίστωσε την πληρότητα των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, της οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της περιόδου οριστικοποίησης, ενέκρινε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και την ανακήρυξη ως οριστικό Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης της κοινοπραξίας των εταιρειών «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» – «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» – «ΑΑΓΗΣ ΑΕ», ο οποίος επικυρώνεται και από την έγκριση της χορήγησης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του Δήμου Ήλιδας, η οποία γνωστοποιήθηκε εγγράφως από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΙΤ, ύστερα από αίτημα του Δήμου και ενέκρινε την αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του σχεδίου σύμβασης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, καθώς και όλων των λοιπών εγγράφων, συνοδευόμενα από το φάκελο όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επίσης, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Ήλιδας Χρήστο Χριστοδουλόπουλο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε προβλεπόμενη ενέργεια που αφορά την διακήρυξη και σε κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου.

Επίπονη διαδικασία

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με το μείζον αυτό θέμα για την Ηλεία, ανέφερε:

 «Είναι μία μεγάλη μέρα για την περιοχή μας και το μεγάλο έργο του Εργοστασίου Απορριμμάτων, που θα λύσει μια για πάντα το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της Ηλείας. Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου «ΜΕΑ Νομού Ηλείας μέσω ΣΔΙΤ».  Πλέον, το έργο περνάει στο τελικό του στάδιο που θα είναι η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών, αφού απομένει μόνο ο προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για να φτάσουμε εδώ ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με δάφνες και ροδοπέταλα. Η διαδικασία ήταν μακρά και επίπονη και για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΦοΔΣΑ και όλους όσοι εργάστηκαν για την ευτυχή κατάληξη».

Όλη η επικαιρότητα