Αχαϊα

Πρόγραμμα δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη στην Δυτ. Αχαΐα

«Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.) διοργανώνει στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» σε workshop με τίτλο: «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής Τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας»,

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη (Δυτική Αχαΐα, Πατρών Πύργου 4, Κάτω Αχαΐα).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

"Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής Τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας" στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη

Όλη η επικαιρότητα