Ελλάδα

Πρόγραμμα κατάρτισης για 3.000 ανέργους με επίδομα 1.471 ευρώ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών με σκοπό την κατάρτιση και την πιστοποίησή τους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θέτει σε εφαρμογή ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος – υποβολή αίτησης – με σκοπό τη συμμετοχή των άνεργων νέων στο πρόγραμμα αυτό, λήγει στις 7 Απριλίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu.sepe.gr.

H συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1.471,60 ευρώ μεικτά(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Η δε διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 380 ώρες και περιλαμβάνει γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για όλους τους ωφελουμένους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Ασκησης για Ανεργους Νέους, ο ΣΕΠΕ ως συνδικαιούχος του ανέλαβε να υλοποιήσει την πράξη Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων ηλικίας 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Πρόκειται για δράση η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΣΕΠΕ και ειδικότερα το αντικείμενο της Θεωρητικής Κατάρτισης και της Πρακτικής Ασκησης, αφορά τις εξής ειδικότητες:

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων (Computer & Network Technician).
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist).
  • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Mobile Specialist).
  • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer).
  • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Σημειώνεται ότι με τη λήξη του προγράμματος θα υπάρξει πιστοποίηση των δεξιοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Όλη η επικαιρότητα