Ηλεία

Προγραμματική σύμβαση στο Δ.Σ. Ήλιδας με ΦΟΔΣΑ για ενδιάμεση λύση

Η σύναψη τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των 7 δήμων του Ν. Ηλείας για την χρηματοδότηση και την τιμολογιακή πολιτική εκτέλεσης του έργου προσωρινής ενδιάμεσης λύσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του έργου: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας 2018-2020», είναι το βασικό θέμα συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, που συνεδριάζει την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Για το συγκεκριμένο θέμα, θα συζητηθεί και ληφθεί απόφαση και για την ανασύνθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Επίσης, θα τεθεί προς ψήφιση και η σύναψη τροποποιημένης προγραμματική σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και του δήμου Ήλιδας, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου της προσωρινής ενδιάμεσης λύσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου, καθώς και η ανασύνθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Όλη η επικαιρότητα