Ηλεία

Προσλήψεις 10 ατόμων στο δήμο Πύργου

Ο δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. Πρόκειται για προσλήψεις δίμηνης διάρκειας που αφορά σε εργάτες καθαριότητας – συνοδούς σε απορριμματοφόρα.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, ενόψει της τουριστικής κίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 19/4/2019 στα γραφεία του δήμου Πύργου. Περισσότερες πληροφορίες στο 26213-62407.

Όλη η επικαιρότητα