Ηλεία

Προσλήψεις 9 συμβασιούχων στο Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις 4 μήνες, συνολικού αριθμού εννέα 9 ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας κατά τη θερινή περίοδο όπως ο καθαρισμός βλάστησης σε περιαστικά δάση- αλόη λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27 131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ. 26213-62611, (Αρμόδιος υπάλληλος: Ασημακοπούλου Ζωή), εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών και έως 10.7.2020 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Όλη η επικαιρότητα