Καταναλωτές

Πρόστιμα 178.500 ευρώ για τις «μπάλες πλυσίματος ρούχων»

prostimo.jpg

Πρόστιμα συνολικού ύψους 178.500 ευρώ κατόπιν έρευνας σε εταιρείες για προώθηση και διάθεση του προϊόντος «μπάλα πλυσίματος ρούχων» επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβάσεις των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ν.22521/94.

Κατά την προώθηση και διάθεση στους καταναλωτές των προϊόντων «μπάλες πλυσίματος ρούχων» χρησιμοποιήθηκαν ισχυρισμοί που αφορούσαν στην οικολογική, αντιμικροβιακή, απορρυπαντική και καθαριστική δράση τους καθώς και την μη παρουσία χημικών σε αυτά κλπ, χωρίς ωστόσο να προσκομιστούν στις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ακρίβεια των ισχυρισμών αυτών, παραπλανώντας έτσι τον καταναλωτή ως προς τη φύση, τα οφέλη, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση τους, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος, τις προδιαγραφές και τα διακριτικά τους γνωρίσματα, οδηγώντας τον έτσι να λάβει απόφαση συναλλαγής που σε διαφορετική περίπτωση δε θα ελάμβανε.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είχε ζητήσει από τις εταιρίες εισαγωγής των προϊόντων «PRIMATO» και «ECOBALL» στα τέλη του 2012, την απόσυρσή τους από την αγορά για την αποφυγή οιασδήποτε άσκοπης ραδιολογικής επιβάρυνσης ατόμων και περιβάλλοντος, ενημερώνοντας ωστόσο το καταναλωτικό κοινό ότι από τις πραγματοποιηθείσες μετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, δεν προέκυπταν λόγοι ανησυχίας.

Πηγή: www.protothema.gr

Όλη η επικαιρότητα