Οικονομία

Πρωτογενές πλεόνασμα 603 εκατ. στο 12μηνο

protogenes_pleonasma_603_ekat._sto_12mino.jpg

Στα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2013 που δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 603 εκατ. ευρώ «οχυρώνεται» η κυβέρνηση . Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιάσει –αντί συμφωνίας με την Τρόικα- ο υπουργός Οικονομικών κύριος Γιάννης Στουρνάρας στους ευρωπαίους ομολόγους του, στην συνεδρίαση του Γιούοργκρουπ της 27ης Ιανουαρίου.

Το επιχείρημα φαίνεται ισχυρό, επειδή το αμφισβητούσε η Τρόικα και, επιπλέον, απαιτεί το βασικό προαπαιτούμενο για να προβούν οι ευρωπαίοι εταίροι στη λήψη μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους . Μόνο οι φόροι ακινήτων στήριξαν τα φορολογικά έσοδα και, στην πράξη, ο στόχος επετεύχθει κυρίως λόγω της δραματική0ς μειώσεως δαπανών κατά 15% (μαζί με τις περικοπές μισθών και συντάξεων) σε ετήσια βάση. Ακόμα και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εμφανίζουν πληρωμές 100%, είναι «ψαλιδισμένες» σε σχέση με τον αρχικό στόχο για το έτος.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (σε ταμειακή βάση μετά την αναθεώρηση στόχων) για το 12μηνο του 2013:

-το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 603 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3.464 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ. ευρώ.

– μαζί με τις πληρωμές για τόκους, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,441 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 15,688 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 6,085 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:

–          Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,018 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 224 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (53,242 δισ. ευρώ). Η εν λόγω υστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στα έσοδα του ΠΔΕ κατά το μήνα Δεκέμβριο τα οποία ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ , μειωμένα κατά 550 εκατ. ευρώ ή 76,1% έναντι του στόχου.  Το  μεγαλύτερο μέρος όμως αυτής της μείωσης προέρχεται από την καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014.

–          Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,423 δισ. ευρώ, 317 εκατ. ευρώ ή 0,7% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (48,106 δισ. ευρώ).

–           Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44,614 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας  το στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υστέρησαν  έναντι του επικαιροποιημένου στόχου του 12μήνου είναι οι εξής:

1.            Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 0,7%.

2.            Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 83 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

3.            Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α και Ε.Φ.Κ. καπνού κατά 32 εκατ. ευρώ  (4,5%) και 148 εκατ. ευρώ (4,9%) αντίστοιχα.

4.            Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 100 εκατ. ευρώ  (4,3%) και 49 εκατ. ευρώ (1,1%) αντίστοιχα.

Αντίθετα, τα έσοδα που υπερέβησαν τους στόχους ήταν:

1.            Οι φόροι περιουσίας κατά 207 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

2.            Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 136 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

3.            Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 336 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

4.            Τα τέλη κυκλοφορίας κατά 83 εκατ. ευρώ ή 7,5%.

5.            Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 104 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τελικά στα 3,105 δισ. ευρώ (286 εκατ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με τα προσωρινά στοιχεία) υπερβαίνοντας κατά 204 εκατ. ευρώ ή 7% το στόχο. Επιπλέον του ποσού αυτού  έχουν επιστραφεί 642 εκατ. ευρώ που αφορούν επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών και οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, αφού καλύπτονται από την ειδική πίστωση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Συμπερασματικά, οι συνολικές επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 3,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8% έναντι του 2012, ενισχύοντας τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 58,459 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 868 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (59,327 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,809   δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 868 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (44,831 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 9.690 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,8%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 3.299 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 6.180 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 50,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ, περίπου 540 εκατ. ευρώ ή 8,8% υψηλότερες από πέρυσι, στο ύψος του επικαιροποιημένου στόχου.
Και αυτό γιατί το Δεκέμβριο, όπως έγινε και τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εκταμιεύθηκαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία.

Πηγή:www.newmoney.gr

Όλη η επικαιρότητα