Επιμελητήριο Ηλείας: Προβληματισμός για την ωφέλεια των Ηλείων επιχειρηματιών για το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια»

Προβληματισμένοι επέστρεψαν από την Αθήνα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κώστας Νικολούτσος και Κώστας Λεβέντης, αντίστοιχα, μετά τη συνάντηση που είχαν τον αρμόδιο ειδικό γραμματέα για τα κόκκινα δάνεια, κ. Φώτη Κουρμούση,  με  πρωτοβουλία του βουλευτή Ηλείας κ Μάκη Μπαλαούρα.

Η συζήτηση που έγινε ήταν ουσιαστική και αφορούσε στο θέμα του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρηματιών. Ωστόσο οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου θεωρούν  «ότι η μέχρι στιγμής γνωστή μορφή του νομοσχεδίου που σήμερα τελειώνει η δημόσια διαβούλευσή του, φαίνεται να συνιστά μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις του Νομού μας, που ιδιαιτέρως έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, μετά από τις πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες που κατά καιρούς τις έχουν πλήξει εάν παραμείνει ως έχει.»

Σύμφωνα με τον κ. Λεβέντη η αδυναμία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να ωφελήσει τους Ηλείους επιχειρηματίες τεκμηριώνεται ως εξής: «Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Νομού Ηλείας, που πλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, κλήθησαν με πρωτοβουλία των τραπεζών, να ρυθμίσουν όλες τις τραπεζικές εκκρεμότητες που είχαν σε διάφορες τράπεζες, με την λήψη ενιαίου δανείου από μία και μόνη τράπεζα, το οποίο έλαβε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ως μέτρο ιδιαίτερης πρόνοιας και μέριμνας για την αποκατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Νομού μας διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων και μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεών τους προς μία Τράπεζα, με την ταυτόχρονη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αυτά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δανεισμού της τοπικής επιχειρηματικότητας του Νομού μας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του ανωτέρω εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής σε αυτόν και δη υπό τουλάχιστον τις ίδιες – αν όχι καλύτερες λόγω του προνοιακού χαρακτήρα των τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είχαν λάβει – προϋποθέσεις με τις λοιπές ελληνικές επιχειρήσεις.

Κατά συνέπεια, είναι απολύτως αναγκαία η απάλειψη της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου που προβλέπει την αδυναμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στον μηχανισμό, σε επιχείρηση που οφείλει σε έναν πιστωτή το 85% και πλέον των οφειλών της, αφού με αυτό τον τρόπο, εξαιρείται ο μεγαλύτερος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είτε εξ αρχής, είτε μετά τις τραπεζικές συγχωνεύσεις των τελευταίων ετών, έχουν έναν μόνον πιστωτικό φορέα απέναντί τους και πάντως εξαιρούνται πολλές από τις επιχειρήσεις του Νομού μας για τους ανωτέρω λόγους.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία που ισχυρίζεται ότι, ο ανωτέρω περιορισμός δεν αφορά στις περιπτώσεις που υπάρξει συμφωνία από πλευράς τράπεζας, πέραν του ότι δεν προκύπτει σαφώς από τη διατύπωση του νομοσχεδίου, αφήνει έκθετoυς τους επιχειρηματίες στις διαθέσεις των τραπεζών.

Τα λεπτά σημεία

Οσον αφορά τις ειδικότερες προβλέψεις του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρηματιών, αναφορικά με τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι:

1.       Σύμφωνα με το εδάφιο β’, παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου, “αν δεν τηρηθεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου ευθύνονται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου“, παρά την άτεχνη διατύπωσή του, ενέχει τον κίνδυνο να κινητοποιηθούν άμεσα οι τράπεζες για την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, ώστε να αποφευχθεί ο περιορισμός της εγγύησης, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης και μη τήρησής της από τον οφειλέτη.

  1. Επισης η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου, δυσχεραίνει την θέση των οφειλετών δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφού δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που έχει προέλθει από κατάπτωση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Η συγκεκριμένη εξαίρεση θα πρέπει να απαλειφθεί.

Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε τα συγκεκριμένα δάνεια (με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων δημόσιων φορέων), να μην οδηγούν σε δυσχέρεια υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό των συγκεκριμένων οφειλετών και σε επιβάρυνση της θέσης τους από τη λειτουργία του, ακριβώς διότι ο προνοιακός χαρακτήρας των συγκεκριμένων δανείων το απαγορεύει.

Τέλος, θεωρούμε επιβεβλημένη την επέκταση εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, δεδομένης της μη υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη των υποχρεώσεων από εμπορικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την εξαίρεση σημαντικού μέρους ληξιπρόθεσμων οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών από το νόμο Κατσέλη.

Το επιμελητήριο μας θα επιμείνει προς κάθε κατεύθυνση στην ανάδειξη των δίκαιων αιτημάτων για την επίλυση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος.  Οι βουλευτές μας αυτή την πολύ σημαντική στιγμή πρέπει να στηρίξουν ομόθυμα το αίτημα προς την πολιτεία για  να βγει η θηλιά από το λαιμό των Ηλείων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων.»