Πυκνώνουν τα σύννεφα στο Πάτρα-Πύργος

Πλησιάζει η ώρα της… κρίσης για τις συμβάσεις του έργου Πάτρα-Πύργος. Εντός των ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αιτιολόγησης των προσφορών και στη συνέχεια θα σταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Το σημείο-κλειδί που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις, όπως αναφέρει σε χθεσινό δημοσίευμα τo kathimerini.gr, αν η Τράπεζα Αττικής θα χορηγήσει ή όχι τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 17 εκατ. ευρώ, με βάση την αξία των συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει ο «Τοξότης», συμφερόντων ομίλου Καλογρίτσα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο στη συνέχεια, ο κατασκευαστής δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την ομαλή εκτέλεση του έργου και κηρυχθεί έκπτωτος, τότε οι εν λόγω εγγυητικές θα εκπέσουν ζημιώνοντας την Τράπεζα Αττικής.

Το «στοίχημα» για την τράπεζα είναι μεγάλο, καθώς μόνο από τις εγγυητικές που έχει εκδώσει στις εταιρείες του κ. Καλογρίτσα, κινδυνεύει με απώλειες ύψους 44 εκατ. ευρώ, καθώς υπολογίζεται ότι η αξία τους ισοδυναμεί με το 40% του συνολικού δανεισμού του εν λόγω επιχειρηματία, ύψους 110 εκατ. ευρώ. Εν ολίγοις, η συνολική «έκθεση» της τράπεζας στον κ. Καλογρίτσα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Μια τέτοια εξέλιξη πιθανόν να επιβαρύνει και την πορεία του έργου, αφού αν ο προσυμβατικός έλεγχος εντοπίσει νομικό πρόβλημα στις συμβάσεις όπου έχει μειοδοτήσει ο «Τοξότης», η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί, κάτι που συνεπάγεται τουλάχιστον έξι μήνες καθυστέρηση.

Για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υποδομών να απευθυνθεί στους επόμενους μειοδότες των τεσσάρων πρώτων εργολαβιών του αυτοκινητόδρομου, κηρύσσοντας έτσι έκπτωτο τον «Τοξότη» πριν από τον προσυμβατικό έλεγχο, για να μη χαθεί άλλος χρόνος.