Βιβλίο

Πύργος: Εκδόθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη το έργο του Γ. Παπανδρέου “Περί της των Ηλείων Διαλέκτου”

Εκδόθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου το έργο του καθηγητή Γεωργίου Παπανδρέου «Περί της των Ηλείων διαλέκτου».

Πρόκειται για αναστατική ανατύπωση της α΄ έκδοσης του 1897,  σε επιμέλεια του προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης κ. Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου.

Η έκδοση αυτή αποτελεί το δεύτερο στη σειρά δημοσίευμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου, μετά από αυτό των τευχών του περιοδικού «Βωμός» του Τάκη Δόξα.

Η έκδοση διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη, Μυρτίλου και Γερμανού στον Πύργο, για πληροφορίες τηλ. 2621030510.

Όλη η επικαιρότητα