Πύργος: Ενημέρωση για όλα από την Energean Oil – Τι θα γίνει στο Κατάκολο

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, της Α’ φάσης του έργου «Ανάπτυξη του κοιτάσματος υδρογονανθράκων στο Δυτικό Κατάκολο», κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  Βασίλη Γιαννόπουλου, πραγματοποιήθηκε χθες  τεχνική – ενημερωτική συνάντηση στο μικρό συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε αυτήν παρευρέθηκαν   ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Μιχάλης Καλογερόπουλος  η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της , ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας Δήμου Πύργου Ανδρέας Βγενόπουλος  , o Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Πύργου , ο πρόεδρος της Τ.Κ  Κατακόλου Φρατζής Κολόσακας με τον Τεχνικό του Σύμβουλο και μέλη ΔΣ Ν.Ε. Ηλείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Από την Ανάδοχο Εταιρεία «Energean Oil and Gas» παρευρέθηκαν, ο δρ.Νικολάου Κωνσταντίνος  Τεχνικός Σύμβουλος, ο κ Μπαρμπούνης Αρτέμης  Μηχανικός, ο κ  Χιωτάκης Σωτήριος  Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και από την εταιρεία LDK o κ Νικολόπουλος Κωνσταντίνος  Περιβαλλοντολόγος.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές του έργου, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους καθώς και τις όποιες ανησυχίες –προβληματισμούς, ενώ σχετικές απαντήσεις δόθηκαν από τους παριστάμενους εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Ουσιαστικές απαντήσεις

 

Ο τεχνικός σύμβουλος της «Energean Oil and Gas» δρ.Νικολάου Κωνσταντίνος,  αφού πρώτα αναφέρθηκε στις γραφειοκρατικές  ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εκμετάλευση του κοιτάσματος πραγματοποίησε εκτενή αναφορά στους κανόνες ασφαλείας και στους περιβαλλοντολογικούς όρους   που έχουν τεθεί και οι οποίοι καθιστούν πλήρως ασφαλή την όλη διαδικασία.

Μάλιστα χαρακτηρίστηκα απαντώντας σε  ερωτήματα ο κ Νικολάου επισήμανε ότι στις 1,000,000 εργατοώρες της εταιρείας, σε αντίστοιχες εκμεταλεύσεις, δεν έχει προκληθεί το παραμικρό ατύχημα  ενώ τόνισε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Καβάλας – Θάσου όπου εκεί πρώτα λειτούργησε η εκμετάλλευση του κοιτάσματος και μετά αναπτύχθηκε η τουριστική δραστηριότητα.

 

Τεράστια επένδυση για όλη την Περιφέρεια

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηλείας δήλωσε:

«Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Δυτικού Κατακόλου είναι μια τεράστια επένδυση, η οποία θα θέσει τα θεμέλια δημιουργίας ενός ισχυρού αναπτυξιακού πόλου γενικότερα για την περιοχή της Ηλείας. Ανεξάρτητα όμως από τα οικονομικά οφέλη, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό και σε εθνικό, αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει όλους μας είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Μόνο μέσα από την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή φορέων και κοινωνίας θα μπορέσει να υπάρξει ορθός προσδιορισμός των Περιβαλλοντικών προδιαγραφών, που πρέπει να φέρει το εν λόγω έργο».