Πύργος: Σε Ξυστρή και ΣΠΚ η παράλληλη λαϊκή αγορά

Με ανακοίνωση της η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου (Δ.Ε.Π. Α.Ε. – ΟΤΑ), γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό τη συνέχιση λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Θεματικού Πάρκου Ξυστρή την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.  Προσθέτει δε ότι τα αγροτικά προϊόντα θα πωλούνται επί των οδών ΣΠΚ και Κανδηλιέρη.

Όσον αφορά τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, η Δ.Ε.Π. Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους εμπόρους της λαϊκής αγοράς, ότι θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα μέτρα ατομικής προστασίας και οι συνιστώμενες αποστάσεις. «Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου του, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό καθώς και να τηρεί τις απαιτούμενες αποστάσεις και ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των πάγκων να είναι κενός και ελεύθερος από αντικείμενα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να φροντίζουν να μην συνωστίζονται στους πάγκους και στους διαδρόμους της λαϊκής και να διατηρούν σε κάθε περίπτωση τις απαραίτητες αποστάσεις, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.