Ρύπανση των Υδάτων: Συνέπειες και αίτια για τους βιώσιμους οργανισμούς του πλανήτη μας – Έρευνα μαθητή του ΕΠΑΛ Λεχαινών

Share

“Κόκκινος Συναγερμός” χαρακτηρίζεται η ρύπανση των υδάτων η οποία είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και προκύπτει όταν εισάγονται απόβλητα στο φυσικό περιβάλλον.Τα αίτια και οι συνέπειες δυστυχώς ποικίλλουν και έχουν ραγδαία εξέλιξη.

Οι αιτίες της ρύπανσης των υδάτων περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών και παθογόνων καθώς και φυσικές περιμέτρους.Ένα σημαντικό αίτιο είναι η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει στις μέρες μας ολόκληρο τον πλανήτη,αλλά συγκεκριμένα οι αυξημένες θερμοκρασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μόλυνση του νερού.Παράδειγμα αποτελεί η χρήση του νερού ως ψυκτικό μέσο από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανίες.Επιπλέον αίτιο είναι,η συνεχούς αυξανόμενη χρήση των υγρών καυσίμων τα τελευταία χρόνια η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή επιβάρυνση των υδάτων με πετρελαιοειδή.Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 5-10 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου αποχύνονται στις θάλασσες,με κυριότερες αιτίες τα ναυτικά ατυχήματα που προκαλούν και τις μεγαλύτερες καταστροφές γιατί χιλιάδες τόνοι πετρελαίου έχουν τελική απόληξη τις παράκτιες περιοχές, τις διαρροές από δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν θαλάσσιο νερό για έρμα, αλλά και από τις διαρροές των μηχανών εσωτερικής καύσης, τις διαρροές από διυλιστήρια, από την άντληση πετρελαίου από υποβρύχιες πετρελαιοπηγές, από τα αστικά απόβλητα (απόνερα πλύσης μηχανών), κ.λπ. Επίσης,αίτια για την ρύπανση των υδάτων αποτελούν οι τοξικές χημικές ενώσεις όπου αποτελούνται από σίδηρο,χλώριο,μόλυβδο κ.λπ. και από την όξινη βροχή που παρουσιάζεται όταν το νερό της βροχής έχει αυξημένες όξινες ιδιότητες δηλαδή,παρατηρούνται οξέα στην ατμόσφαιρα.

Λόγω των αιτίων όμως,προκύπτουν και συνέπειες.Άραγε,επηρεάζουν σημαντικά τους Βιώσιμους Οργανισμούς στον πλανήτη μας;Η ρύπανση των υδάτων έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ζωή του ανθρώπου και των υπόλοιπων ζωικών και φυτικών οργανισμών αφού η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού υπονομεύει την υγεία τους αλλά και γίνεται ακατάλληλο για άλλες γεωργικές ή βιομηχανικές χρήσεις.Επίσης,η άνοδος της θερμοκρασίας από την θερμική ρύπανση έχει τραγικές συνέπειες για τους υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν μικρές ανοχές στις αλλαγές της θερμοκρασίας.Επιπλέον, όταν  αυξάνεται η ρύπανση  των νερών, κυρίως, με οργανικές ύλες, και ανεβαίνει η θερμοκρασία τους, τόσο μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο, γιατί καταναλώνεται λόγω της αερόβιας αναπνοής των μικροοργανισμών που κάνουν αποσύνθεση.Όταν ρυπαίνονται τα επιφανειακά νερά με απόβλητα που περιέχουν ουσίες, που αποσυντίθενται από μικροοργανισμούς (οργανικές ύλες), εκτός των άλλων “αφαιρείται” από τα νερά και το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για την επιβίωση των φυτικών και ζωικών υδρόβιων οργανισμών.Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για τους περισσότερους υδρόβιους οργανισμούς, αφού κινδυνεύουν από ασφυξία.Έτσι, η ρύπανση με αστικά λύματα ή άλλα απόβλητα, που περιέχουν οργανικό φορτίο, μπορεί να απειλήσει με καταστροφή ένα ολόκληρο υδατικό οικοσύστημα.Ιδιαίτερη συνέπεια αποτελεί η συνεχής χρήση φυτοφαρμάκων σε γεωργικές καλλιέργιες. Πολλά από τα φυτοφάρμακα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο χρόνο και γι’ αυτό εξαιρετικά επικίνδυνα, όταν καταλήγουν στο νερό.

Η ρύπανση των υδάτων που εξελίσσεται ραγδαία με τον καιρό,πλήττει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της Γης.Γι‘ αυτό θα πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση από την πλευρά των ανθρώπων για να συνεχίσει η ζωή στον πλανήτη μας.

Χριστόπουλος Παναγιώτης
Ανδραβίδα,Ηλείας
Β’Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου Λεχαινών