Ηλεία

Σ. Μπαλιούκος: «Παλεύουμε για περισσότερα χρήματα και περισσότερες επενδύσεις»

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται για να διατεθούν επιπλέον κονδύλια στην ΑΝΟΛ, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις στο νομό Ηλείας.

Αυτή την σημαντική ένεση ρευστότητας, ζήτησε πρόσφατα με ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής κ. Μιχάλης Κατρίνης, ενώ συνεχείς είναι και οι προσπάθειες του προέδρου της ΑΝΟΛ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ) κ. Σάκη Μπαλιούκου, για την μεγαλύτερη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν κατατεθεί.

Ο κ. Μπαλιούκος δήλωσε για αυτή την προσπάθεια που γίνεται.

«Εμείς κάνουμε συνεχώς παραστάσεις για την αύξηση του ποσού που θα δοθεί για τις επενδύσεις της ΑΝΟΛ, αλλά λόγω του ότι έχει …κλειδωθεί όλος ο οργανισμός, από το μεγάλο πρόβλημα του κορωνοιού δεν έχουμε ακόμη κάποιες απαντήσεις, οπότε είμαστε σε αναμονή. Αυτή τη στιγμή οι εξασφαλίσεις είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια δημόσιας δαπάνης, ενώ τα επενδυτικά σχέδια που πρέπει να καλυφθούν είναι περίπου στα 9 εκατομμύρια. Παλεύουμε για περισσότερα χρήματα και για περισσότερες επενδύσεις».
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικά έργα της ΑΝΟΛ που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2019, το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν 3,17 εκ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν συνολικά 79 προτάσεις σε όλες τις προκηρυχθείσες υποδράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 22,8 εκ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 12,7 εκ. ευρώ περίπου, υπερκαλύπτοντας περίπου 4 φορές τον προϋπολογισμό.

Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και ενδεικτικό της ανάγκης του νομού Ηλείας για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στον τομέα της μεταποίησης, που αποτελεί τομέα αιχμής για το Νομό, με 31 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 10,063 εκ. ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 5,032 εκ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι μετά από την  αξιολόγηση των επενδύσεων κρίθηκαν αποδεκτές 64 συνολικά προτάσεις με συνολική δημόσια δαπάνη 9.016.863,34 ευρώ, υπάρχει ανάγκη για επιπλέον δημόσια δαπάνη 6 εκ. ευρώ περίπου.

Όλη η επικαιρότητα