Σε διαβούλευση η Μ.Π.Ε. για την εξόρυξη στο Κατάκολο

Σε διαβούλευση έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 τίθεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου της Α` Φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος υδρογονανθράκων στο Δυτικό Κατάκολο, με διαχειριστή την εταιρεία «Energean Oil & Gas».  Την παραπάνω εξέλιξη γνωστοποίησε με έγγραφο του το Γραφείο του Πρόεδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι παρελήφθη από την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (που είναι η αρμόδια Περιβαλλοντική αρχή) ο υπ` αριθμόν 65723/4190/17.07.2019 φάκελος της Μ.Π.Ε. του έργου σύμφωνα με την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β`)  ή οποία έχει αναρτηθεί και στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).

Το έργο κατατάσσεται στην 5η Ομάδα «Εξορυκτικές δραστηριότητες», α/α 7: «Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων», υποκατηγορία Α1.

Έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 κάθε ενδιαφερόμενος (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Τοπικής ή Δημοτικής Ενότητας) καλείται να λάβει γνώση και να εκφέρει τη γνώμη του, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχείο Δ11, το οποίο και θα πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι εάν η Μ.Π.Ε. εγκριθεί θα αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου.